Nyheter

Svagt första kvartal för Skanska

Anders Danielsson, vd och koncernchef. foto: Skanska

Det första kvartalet har historiskt sett för Skanska varit en period med relativt låg aktivitet och 2019 har inte utgjort något undantag.

Det skriver Anders Danielsson i kvartalsrapportens vd-ord. 

Skanskas rörelseresultat om 488 miljoner kronor i kvartalet var drygt 50 procent lägre än Infront Datas snittestimat. Intäkterna om 35.102 miljoner kronor var 7 procent lägre än förväntat.

Enheten för kommersiell fastighetsutveckling, där resultatet kan slå mellan kvartal beroende på fastighetsförsäljningar, hade intäkter om 884 miljoner kronor i kvartalet, eller 75 procent lägre än snittestimatet. Rörelseresultatet inom denna del på 84 miljoner kronor var 83 procent eller 400 miljoner kronor lägre än snittestimatet.

Intäkterna inom byggverksamheten på 35,3 miljarder kronor var i linje med Infront Datas snittestimat. Däremot var rörelseresultatet inom denna del på 371 miljoner kronor, lägre än förväntade 567 miljoner kronor. Byggmarginalen om 1,1 procent kan jämföras med snittförväntan om 1,6 procent.

Under fjolårets första kvartal gjorde dock Skanska en förlust i byggverksamheten, tyngt av nedskrivningar.

”Vårt främsta fokus är att förbättra lönsamheten i byggverksamheten samt bibehålla ett starkt resultat och hög aktivitet inom projektutvecklingsverksamheten”, påminner vd:n.

Han anser att det första kvartalet visar att bolaget ”är på rätt väg då de strategiska initiativen fortsätter att visa på goda resultat”.

”Inom Byggverksamheten fortsätter de lönsamhetsförbättringar som vi började se i slutet av förra året. Vi förväntar oss en gradvis återhämtning under de kommande åren. Vi genomför våra strategiska initiativ och färdigställer ett antal projekt med låg lönsamhet och fyller på vår orderstock med nya projekt”, skriver han med påpekande att lönsamhetsförbättringar främst förväntas komma från Polen och USA.

Orderingången var 27,3 miljarder kronor i det första kvartalet (32,9), mot snittförväntan på 30,0 miljarder.

Anders Danielsson påminner om att Skanska börjat jobba med en ”selektiv budgivning”.

”Kort sagt, vinst före volym, vilket återspeglas i vår orderingång. På rullande 12 månader är orderingången lägre än våra intäkter i de affärsenheter där vi har haft svaga resultat och vice versa i de enheter som har gått bra”, skriver han.

Den svenska bostadsmarknaden fortsätter vara svag och Skanska har därför påbörjat färre bostäder samtidigt som bolaget ser över sin kostnadsstruktur på detta område.

Det skriver Anders Danielsson i rapporten för det första kvartalet.

Byggbolaget konstaterar i rapporten att ett överutbud av nyproducerade bostäder i Sverige har en negativ påverkan på de segment och produkter som Skanska riktar in sig på.

Skanska sålde 740 bostäder under det första kvartalet (615) och startade 423 (888). Andelen sålda bostäder i produktion låg vid utgången av det första kvartalet på 69 procent, ungefär samma nivå som vid årsskiftet. Färdigställda, men inte sålda, bostäder uppgick till 403 stycket, upp från 314 bostäder vid årsskiftet.

”Riskexponeringen i form av antal osålda bostäder fortsätter att ligga på en acceptabel nivå och vi positionerar oss för att förstärka vår marknadsposition på lång sikt”, skriver Anders Danielsson. 

Malcolm Svensson Rothmaier
Nyhetsbyrån Direkt

 

Sammanfattning, enligt segmentsredovisning 

· Intäkterna uppgick till 35,1 (37,0) miljarder kronor, justerat för valutaeffekter minskade intäkterna med 11 procent.
 

· Rörelseresultatet uppgick till 0,5 (0,7) miljarder kronor, justerat för valutaeffekter minskade rörelseresultatet med 30 procent.
 

· Resultatet per aktie minskade med 30 procent till 0,87 (1,25) kronor.
 

· Operativt kassaflöde från verksamheten uppgick till -1,3 (-0,6) miljarder kronor, enligt IFRS.
 

· Justerad räntebärande nettofordran/nettoskuld uppgick till 0,9 (31 december 2018; 2,1) miljarder kronor, enligt IFRS.
 

· Orderingången i Byggverksamheten uppgick till 27,3 (32,9) miljarder kronor, justerat för valutaeffekter minskade orderingången med 22 procent. Orderstocken

uppgick till 190,1 (31 december 2018; 192,0) miljarder kronor.
 

· Rörelseresultatet i Byggverksamheten uppgick till 371 (-41) Mkr. Jämförelseperioden inkluderar omstruktureringskostnader och projektnedskrivningar som hade en

negativ påverkan samt lösta tvister och effekter av avslutande av förmånsbestämda pensionsplaner som hade en positiv påverkan.
 

· Rörelseresultatet i Projektutveckling uppgick till 0,3 (1,1) miljarder kronor, justerat för valutaeffekter minskade rörelseresultatet med 75 procent.