Nyheter

Svalt mottagande av nationella riktlinjer

Miljöstyrningsrådets och Kretsloppsrådets förslag till nationella riktlinjer för miljöanpassat byggande är ute på remiss. Reaktionerna är blandade, skriver Miljörapporten.

— Vi har fått en del kritiska svar. Om vi ska vara självkritiska så har det nog varit lite för mycket myndighetsprägel över förslaget. Vi har nu en fördjupad dialog med en handfull av de mest kritiska aktörerna, säger Per Lilliehorn, sekreterare i Kretsloppsrådet, till Miljörapporten.

Förslaget, som tagits fram i samarbete med Sveriges Byggindustrier och en rad aktörer i byggbranschen, syftar till att försöka skapa enhetliga krav vid miljösatsningar inom byggbranschen.

De allmännyttiga bostadsföretagens branschorganisation Sabo är kritisk till rapporten på ett antal punkter och undrar framför allt vem som ska använda riktlinjerna och när.

— De här riktlinjerna kan spela en viktig roll inom miljöområden där det inte finns bestämda restriktioner, men däremot ställer vi oss frågande till de omfattar energikrav som redan finns angivna i byggreglerna, säger Ulrika Jardfelt, chef för fastighetsutvecklingen på Sabo.

Hon tycker att det kanske vore bättre att göra om riktlinjerna till en handbok i miljöanpassat byggande istället.
— Rapporten tar upp frågan om dokumentation under byggprocessen och vilken information som bör föras vidare till de andra aktörerna. Det saknas handledning i hur miljöarbetet ska gå till rent praktiskt, vilket tas upp här, säger Ulrika Jardfelt.

Svensk Fjärrvärme tycker i sin tur att det är olyckligt att riktlinjerna baseras på Boverkets byggregler som bara ställer krav på energiförbrukningen i byggnaden och inte tar hänsyn till vilket energislag som används och dess miljöpåverkan.

Kretsloppsrådet har fått in ett trettiotal remissvar. Målet är att riktlinjerna ska vara klara till sommaren.

Läs mer om Miljörapporten – byggvärldens miljötidning