Nyheter

Svante ger koll på klimatutsläppen

Det nya verktyget Svante ska hjälpa fastighetsägarna i Sverige att få koll sina klimatutsläpp. De kan därmed sätta press på energileverantörerna att leverera klimatsmarta alternativ.

— Det är så klart bra att spara energi, men det är även viktigt att veta vilken klimatpåverkan verksamheten har, säger Bengt Wånggren, utvecklingschef på Fastighetsägarna Sverige.

Det ska det nya verktyget Svante Fastighet* hjälpa till med. Det har utarbetats av klimatkonsultföretaget Respect och är en vidareutveckling av ett verktyg som tagits fram för företag inom klimatsamarbetet Blicc. Fastighetsförvaltaren behöver bara mata in de uppgifter som ingår i energideklarationen och sedan visar verktyget vilken klimatpåverkan fastigheten har beroende på energiförbrukning och energislag.

— Förhoppningen är att det ska bli lite av en tävling mellan fastighetsägarna vem som har lägst klimatpåverkan. Dessutom är det ett sätt att ställa krav på energileverantörerna att erbjuda bättre klimatalternativ, säger Bengt Wånggren.

I Svante Fastighet finns det driftsuppgifter från fjärrvärmeleverantörerna om vilket slags bränsle de använder och vad det har för klimatpåverkan. Samma sak finns inte för elleverantörerna, däremot kan användaren fylla i vilken slags el som används i fastigheten. Den som inte har specificerat sin eller vet vilken slags el de använder förutsätts ha svensk elmix.

I dag talas det mycket om vilken energiprestanda en fastighet har, uttryckt i kilowattimmar per kvadratmeter och år. Fastighetsägarna vill komplettera detta med ett nytt begrepp, klimatprestanda, som anger koldioxidutsläpp per kvadratmeter och år. Siffrorna på klimatprestandan fås av Svante Fastighet

— Vi hoppas att fastighetsägarna börjar använda det här begreppet och att det kan bli en ny standard, exempelvis som nyckeltal i årsredovisningar, säger Bengt Wånggren.

Verktyget är tänkt att användas av Fastighetsägarnas 20 000 medlemsföretag, de privata hyresvärdarna. Under 2010 hoppas branschorganisationen kunna sammanställa och rapportera medlemsföretagens samlade klimatpåverkan.

— På sikt ska vi sätta upp mål för hur branschens klimatpåverkan ska minska. En idé är att det kunde vara fem procent per år, men det är fortfarande på diskussionsstadiet, säger Bengt Wånggren.

* Fotnot: Svante Fastighet är uppkallat efter Svante Arrhenius, svensk vetenskapsman och nobelpristagare i kemi 1903, som 1896 beskrev principerna bakom växthuseffekten