Nyheter

Svarar med skyddslockout

Byggnads valde att ta ut sina medlemmar i strejk på tisdagsmorgonen.

Nu har Sveriges Byggindustrier kommit med ett motdrag.

För att skydda sina medlemsföretag har BI varslat om skyddslockout.

För att skydda sina medlemsföretag har Sveriges Byggindustrier varslat om skyddslockout på Byggavtalets område avseende Byggnads medlemmar som är anställda i medlemsföretag som direkt eller indirekt är påverkas av Byggnads strejk. 

På tisdags morgon påbörjade Byggnads en strejk som direkt och indirekt berör 525 arbetsplatser och 9700 byggnadsarbetare i ett första skede.

– Byggnads storstrejk är oansvarig. Vi har ansträngt oss för att försöka att hitta en kompromiss och för att undvika en strejk. Medlarna har gett oss två olika bud och ändå väljer Byggnads att ta till strejkvapnet. Det drabbar våra små och medelstora företag allra mest och därför ser vi idag ingen annan lösning än att skydda våra företag, säger Ola Månsson, vd Sveriges Byggindustrier.

På en presskonferens på tisdagen presenterade Sveriges Byggindustrier sitt motdrag i strejkkonflikten.

En skyddslockout påbörjas den 22 april klockan 06.00 och utökas den 26 april när Byggnads varsel 3 träder i kraft. Lockouten gäller tills vidare.

Så här förklarar Sveriges Byggindustrier hur skyddsåtgärderna fungerar:

Spegellockout

Spegellockouten omfattar allt arbete som utförs av Sveriges Byggindustriers medlemmar på Byggavtalets område på de arbetsplatser och de företag som omfattas av strejk och blockad enligt Byggnads varsel 1-3 av den 30 mars 2016 Bilagorna 1-3 och 5-8, Bilaga A samt rättelse av varsel 3 Bilaga 4, Bilaga B, samt ytterligare rättelser av varslen, Bilaga C. (Även i Bilaga 5 till varslet nämnda grupper omfattas alltså av spegellockouten.) Lockouten är enbart riktad mot arbetstagare som är medlemmar i Byggnads och som utför arbete på Byggavtalets område på de i varslen angivna arbetsplatserna och företagen.

Spegellockouten träder i kraft:

  • den 22 april 2016 kl.06.00 avseende arbetsplatser och företag som omfattas av Byggnads varsel 1 och 2
  • den 26 april 2016 kl. 06.00 avseende arbetsplatser och företag som omfattas av Byggnads varsel 3 (inkl. rättelse av varslet)

Konsekvenslockout 1

Konsekvenslockouten omfattar samtliga medlemmar i Byggnads som är anställda i företag, som är medlemmar i Sveriges Byggindustrier, och placerade på arbetsplatser enligt Bilaga D under förutsättning att de anställda är verksamma på Byggavtalets område. Arbetsplatser som avses och tidpunkt:

  • arbetsplatser som omfattas av Byggnads varsel 1 punkterna 1, 6 och 7 och Byggnads varsel 2 punkterna 1,5 och 7 samt att träda i kraft den 22 april 2016 kl. 06.00 i enlighet med Bilaga D
  • arbetsplatser som omfattas av Byggnads rättat varsel 3 punkterna 1, 4 och 6 (inkl. rättelse av varslet) att träda i kraft den 26 april 2016 kl. 06.00 i enlighet med Bilaga D

Dessa medlemsföretags möjlighet att utföra produktion påverkas av strejken och blockaden.

Konsekvenslockout 2

Konsekvenslockouten omfattar samtliga medlemmar i Byggnads som är anställda i företag, som är medlemmar i Sveriges Byggindustrier, och placerade på arbetsplatser dit företag listade i Byggnads Varsel 1 Bilaga 2 levererar tjänster enligt Bilaga E, under förutsättning att de anställda är verksamma på Byggavtalets område. Konsekvenslockouten träder i kraft den 22 april 2016 kl. 06.00.

Dessa medlemsföretags möjlighet att utföra produktion påverkas av strejken och blockaden.

Skyddslockouten enligt ovan gäller tillsvidare till dess Sveriges Byggindustrier och Byggnads träffar kollektivavtal som medför att Byggnads återkallar samtliga stridsåtgärder eller att Sveriges Byggindustrier återkallar eller skjuter upp varslet.

Källa: Sveriges Byggindustrier