Nyheter

”Svårare för unga få bostad”

Framtiden ser mörk ut för ungdomar som är på väg ut på bostadsmarknaden, framför allt för dem som vill bosätta sig i storstäder. Det visar en ny rapport från Boverket.

— Vi visste att bostadssituationen för ungdomar var svår, men det var lite överraskande att alla faktorer pekar så starkt i samma riktning. Vi har egentligen inte sett någon ljusning, alla faktorer pekar på ökade svårigheter för unga att hitta en bostad under de kommande åren, säger Annette Rydqvist, utredare på Boverket.

Utredningen visar att bostadssituationen för studenter i storstadsområden kommer att bli allt svårare fram till 2012. Den generella bostadsbristen i storstäderna kommer inte att lösas, framför allt inte under lågkonjunkturen som nu drabbar bostadsbyggandet med full kraft — och som troligen kommer att slå hårdast mot det redan blygsamma byggandet av studentbostäder.

— Vi ser bland annat att de kommuner som tidigare svarat i vår bostadsmarknadsenkät att de kommer att bygga bostäder, nu meddelar att de inte kommer att nå upp till sina målsättningar, säger Rydqvist.

Mellan 1990 och 2005 har upplåtelseformernas fördelning förändrats i de tre storstadsregionerna. Hyresrätter är fortfarande den vanligaste upplåtelseformen i storstäder, men de minskar successivt i antal. Det har skett både genom ökat antal ombildningar av hyresrätter till bostadsrätter, vilket främst skett i Stockholm, och genom omfördelning av vilken typ av nya bostäder som byggs. Lägst antal hyresrätter finns numera i Stormalmö.

Ungdomar är generellt inte så stadda i kassa att de kan köpa sin första egna bostad. I Boverkets rapport konstateras att det dessutom inte planeras någon höjning av studiemedlet framöver, vilket väntas försvåra ytterligare för unga på väg ut på bostadsmarknaden.