Nyheter

Svårbedömda byggmaterialpriser 2022

byggmaterial
Priset på stål förväntas öka.

2021 var ett exceptionellt år för byggmaterialmarknaden i den meningen att prisökningar kunde noteras i stort sett varje månad. Trenden omfattade många byggvarukategorier, men starkast prisuppgångar uppmättes för träkategorierna.

Totalt steg byggmaterialpriserna med 28,5 procent under 2021, och överlag steg priserna i de flesta kategorier med tvåsiffriga belopp. Träkategorierna utmärkte sig med prisökningar på över 70 procent på helåret.

– Vi får nog vänja oss vid att prisjusteringar även i år kommer ske på månadsbasis i byggvaruhandeln. Vissa kategorier som trä tror jag kommer falla under våren, men exempelvis inom stålkategorierna får vi nog räkna med fortsatta prisuppgångar, då byggvaruhandeln konkurrerar med den resurskrävande fordonsindustrin som just nu dammsuger marknaden efter råvaror, säger Magnus Svensson ansvarig för tjänsten BuildFlow på Prognoscentret som bevakar priserna i byggvaruhandeln.

Månadsstatistiken

Tittar man närmare på månadsstatistiken kan man se att träkategoriernas prisutveckling nu börjat bromsa in och stabiliseras. Efter prisjusteringarna i juli 2021, då träpriserna låg högre i Sverige än USA, kan man se att priserna i Sverige nu börjat stabiliseras och dessutom falla i flera underkategorier. Sågat virke som under senaste året skickats till USA har nu åter hittat tillbaka de traditionella exportländerna, exempelvis Norge. Troligtvis faller priserna under våren 2022, men i det fall nya stödåtgärder införs som gynnar de svenska hushållens ekonomi, kommer priserna sannolikt skjuta fart igen under sommaren.

De flaskhalsar vi kan se just nu omfattar stål och olika typer av metaller. Efterfrågan inom både byggbranschen, fordonsindustrin och annan råvaruintensiv tillverkningsindustri är enorm, och konkurrensen om varorna därmed stor. Bedömningen är att metallpriserna fortsätter uppåt under 2022 i kategorier som armering och stålrelaterade byggvaror.

Prissättningen byggmaterial

Prognoscentret analyserar dagligen prissättningen på 5 miljoner publika byggvaror på nordisk nivå. Mätningen utgår från handlarnas hyllkantspriser och visar därför inte slutpriset efter rabatt. Mätningen görs också utifrån fem regioner i Sverige för att fånga upp regionala skillnader i prissättning. Siffrorna visar ett oviktat snitt och är därmed inte är helt jämförbara med total omsättning.

Kategori1 mån12 m
01 Byggmaterial0,50%20,5% 
     010 Bindemedel och bruk0,30%4,7% 
     011 Byggnadsblock och ballast1,40%4,4% 
     012 Skivmaterial1,20%23,5% 
     013 Isoleringsmaterial1,10%9,2% 
     014 Tätskiktssystem, tejp och tätningslist0,50%2,8% 
     015 Armering, stål och metallvaror1,70%43,1% 
     016 Tak- och väggbeklädnad-1,90%16,8% 
     017 Kemisk tekniska varor0,10%1,4% 
     018 Undergolvsystem0%2,2% 
     019 Huskomplettering0,30%33,3%