Nyheter

Svartvita regler inget för Arbetsmiljöverket

Den som letar efter exakt hur långt det ska vara mellan skrivbord och fönster, hittar inte svaret i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om arbetsplatsens utformning. Inte heller finns det entydiga regler om inomhustemperatur.

Paragraf 4 har en för regelverket typiskt svävande formulering: ”Arbetsplatser, arbetslokaler och personalutrymmen ska ha en, med hänsyn till verksamheten, tillräcklig area och fri höjd samt vara lämpligt förlagda, utformade och inredda.”

– Vi har valt att arbeta med funktionskrav för när man ger detaljerade sifferangivelser skapar det problem, säger Berndt Nilsson som är chef på Arbetsmiljöverkets Avdelning för regelarbete och expertstöd.

Läs resten av artikeln på Arbetarskydds nätupplaga