Nyheter

Sven-Erik Alhem: Det här får inte tolereras

Byggnadsarbetare löper större risk att dö eller skadas än så gott som alla andra yrkesgrupper. Nu ger sig juristen Sven-Erik Alhem in i debatten.

– De dödade och svårt skadade byggnadsarbetarna är de bortglömda brottsoffren. Vi skulle aldrig tolerera motsvarande dödstal inom polisen, säger den före detta överåklagaren. Sven-Erik Alhem hade som överåklagare det övergripande ansvaret för arbetsmiljöfrågorna på åklagarsidan. Nu är han ordförande för Brottsofferjourernas riksförbund. Och han menar att om arbetsmiljölagens regler följdes fullt ut, så skulle det inte behöva inträffa fler arbetsplatsolyckor på byggena än i någon annan bransch. Arbetsgivarna är skyldiga att förebygga olyckor och ohälsa och i deras skyldighet ingår också att planera, leda och kontrollera verksamheten. Sven-Erik Alhem lägger stor vikt vid riskanalyserna: – De måste göras kontinuerligt i en så farlig bransch. Arbetsgivarna måste uppträda mot sina anställda som en god familjefader uppträder mot sina barn.