Nyheter

Svensk Byggtjänst hämtar hållbarhetschef från Peab

Maria Hernroth blir ny hållbarhetschef på Svensk Byggtjänst. Bild: Svensk Byggtjänst

Peabs hållbarhetschef Maria Hernroth blir från första december ny hållbarhetschef på Svensk Byggtjänst.

– Jag ser Svensk Byggtjänst som ett centralt kunskapsnav som tillhandahåller neutral expertis, vilket är jätteviktigt, säger hon. 

Kajsa Hessel, vd på Svensk Byggtjänst, säger att kraven på hållbarhet inom samhällsbyggnad ökar snabbt och som branschens kunskapsnav ska Svensk Byggtjänst ligga långt fram i det arbetet. 

– Marias erfarenhet och kompetens inom området gör henne till en drömrekrytering, säger vd:n i ett pressmeddelande. 

Maria Hernroth är i botten lärare och har en bakgrund som vd på gymnasieskolan Peabskolan, som hon byggde upp från grunden. Enligt pressmeddelandet har hon de senaste fem åren som hållbarhetschef varit ansvarig för hela hållbarhetsområdet inom koncernen, vilket omfattar allt ifrån mänskliga rättigheter till klimatfrågor. Under hennes år på företaget har hon bland annat sett till att många tusen anställda har gått kurser i jämställdhet och mångfald, arbetat med nyanlända och startat initiativ för social hållbarhet för att möta nya anbudskrav. Hon har också utvecklat arbetet med hållbarhetsrelaterad rapportering, ett område där Peab varit tidigt ute och ligger långt framme.

Rekryteringen av Maria Hernroth är en del i Svensk Byggtjänsts uppdrag som svensk samhällsbyggnadssektors kunskapsföretag.
– Hållbarhetsarbete är en hygienfaktor i alla företag och inte minst för oss inom bygg eftersom vår påverkan på klimatet är väldigt stor. Nu får Svensk Byggtjänst en högt specialiserad person med detta ansvar. Det hjälper oss att sätta frågan överst på agendan, säger Kajsa Hessel och fortsätter:

– Att Svensk Byggtjänst arbetar för en hållbar samhällsbyggnadssektor är egentligen inte nytt, vi har alltid arbetat för att det ska byggas rätt. Det nya är kraftigt ökande krav på våra kunder från deras omvärld: samhället, beställare, brukare, ägare och finansiärer.

Enligt pressmeddelandet handlar hållbarhetsarbete om att skaffa och sprida kunskap för att sedan göra rätt insatser vid rätt tid. ”Hållbarhet utgår från internationella ramverk med tillämpningar i svensk lag. Befintliga standarder och referensverk som AMA och dess råd och anvisningar kan vara verktyg för att få saker att hända. Men behovet är också stort både att ta fram nya lösningar och att få hjälp med hur alla nya lagar, regler och standarder ska tillämpas. För kraven är stora och utvecklingen går mycket fort”, skriver Svensk Byggtjänst i pressmeddelandet. 

– Kraven på action och transparens har skärpts, det räcker inte att snacka. I dag förväntas du redovisa dina insatser på en helt annan detaljnivå än för bara några år sedan, säger Kajsa Hessel, och nämner klimatdeklarationerna och EU:s nya taxonomi som två exempel.

– Gammal kunskap kan till och med motverka sitt syfte. För att stötta svenska samhällsbyggare ska Svensk Byggtjänst vara helt up-to-date när det gäller hållbarhet, och allra helst ligga steget före. Därför är Maria Hernroth med sin erfarenhet och kompetens en drömrekrytering för oss, säger Kajsa Hessel.

Maria Hernroth bekräftar att kunskap är färskvara och att kraven på hållbarhet ur olika aspekter bara kommer att öka.

– Jag ser Svensk Byggtjänst som en ett centralt kunskapsnav som tillhandahåller neutral expertis, vilket är jätteviktigt. Om vi försöker konkurrera inom hållbarhet missar vi målet. Hållbarhet är en essentiell utvecklingsfråga för hela samhällsbyggnadsbranschen och vi behöver samarbeta för att klara utmaningarna, alla ska med, ingen ska lämnas bakom, säger Maria Hernroth.

Branschen måste, enligt Svensk Byggtjänst, jobba för klimatneutralitet och ge sitt bidrag till att vi ska nå både nationella och internationella mål om fossilfrihet. Nästa stora steg inom kravställan handlar om den sociala hållbarheten.

– Vi kommer att se allt större krav på att säkra en hållbar leverantörskedja. Det går inte att separera människan från miljön. Där ska vi stötta byggsektorn. Den som inte kan visa att de tar hand om både människor och miljö kommer helt enkelt att få svårt att göra affärer i framtiden, säger Maria Hernroth.

Maria Hernroth tillträder tjänsten på Svensk Byggtjänst 1 december 2021.