Nyheter

Svensk doldis leder <br></br> internationellt toppmöte

Under de närmsta dagarna kommer världens främsta experter inom energieffektivisering och hållbart byggande att mötas i Melbourne. En av de ansvariga för jätteevenemanget är den svenska doldisen Nils Larsson.

Svenskfödde arkitekten Nils Larsson, numera bosatt i Kanada, är ordförande för International Initiative for a Sustainable Built Environment (iiSBE) och en av initiativtagare till konferensen World Sustainable Building Conference 2008 (SB08) i Melbourne 21-25 september.

Du är med och anordnar SB08 i Melbourne. Vad är det?
— Den handlar om att samla expertis för att enas om vad som är hållbart byggande och hur miljöprestanda i byggnader ska kunna mätas på ett relevant och jämförbart sätt i olika länder, säger Nils Larsson.

En av diskussionspunkterna under konferensen är utvecklingen av byggregler och standarder i världen. Många länder sätter upp allt tuffare krav på energiförbrukning och energieffektivitet — och kraven kan se ganska olika ut. Andra frågor i ropet under konferensen är nya energisnåla byggtekniker, ekonomin kring hållbart byggande och utvecklingen av framtidens städer.

Kommer det att vara några svenskar med under konferensen?
— Jag vet ett fåtal som kommer från KTH. Malmö stad ska dessutom delta i en utställning om hållbart byggande. Det är nog inte så många svenskar som har fått upp ögonen för det här ännu, säger Nils Larsson.

SB08 är den fjärde konferensen i sitt slag och kommer att samla 2 000 deltagare från hela världen.