Nyheter

Svensk i ny europeisk byggkommitté

Johanna Ode. Foto: SABO.

Johanna Ode, ansvarig för internationella frågor på SABO, har valts till kommittéordförande inom en europeisk intresseorganisation för bostadsorganisationer.
– Det är fantastiskt spännande att få leda arbetet i en så viktig kommitté för en europeisk organisation vars medlemmar representerar 25 miljoner hushåll, säger hon i ett pressmeddelande.

I september börjar hon arbetet som ordförande för Kommittén för bygg- och energifrågor inom den europeiska intresseorganisationen CECODHAS Housing Europe.
Uppdraget innebär bland annat att representera Housing Europe i möten med EU:s olika institutioner. Kommittén ska fånga upp EU-initiativ och tillsammans med medlemsorganisationerna forma och sprida Housing Europes budskap i bland annat bygg- och energifrågor.

– Jag ser fram emot denna utmaning, att sammanfoga många medlemmar i en stark, gemensam, europeisk röst som kan påverka EU:s agenda, säger Johanna Ode.
Hennes mandat sträcker sig över tre år och utnämningen har gjorts av Housing Europes generalförsamling.
Kommittén är nybildad och en del av den nya organisation som formats, ett reformarbete som letts av SABO:s vd Kurt Eliasson, som fram till i juli var ordförande för Housing Europe.

– SABO:s engagemang på den europeiska arenan fortsätter. Johanna Odes ansvarsområde är klockrent eftersom bygg- och energifrågor är bland de EU-frågor som starkast påverkar de svenska allmännyttiga bostadsföretagen. Johanna Ode bryter mönstret som enda kvinnliga företrädaren bland kommittéordförandena och styrelseledamöterna, säger Kurt Eliasson.

CECODHAS Housing Europe är en europeisk intresseorganisation för allmännyttiga, kooperativa och sociala bostadsorganisationer med 42 medlemmar i 22 länder. Svenska medlemmar är SABO, HSB och Riksbyggen. Organisationen arbetar för att lyfta bostadsfrågorna på den europeiska agendan och främja medlemsorganisationernas intressen.