Nyheter

Svensk samhällsekonomi behöver ett utvidgat rotavdrag

Enligt en enkät från Plåt & Ventföretagen uppger tre av fyra ventilationsföretag att de problem med orderingång och försäljning. Att till exempel återställa rotavdraget till 50 procent är en enkel åtgärd som får direkta effekter på svensk arbetsmarknad, menar debattörerna. Foto: Getty Images

 Byggsektorn har hittills klarat Coronakrisen jämförelsevis bra, men det finns företag inom exempelvis byggnadsplåt och ventilation som verkligen har drabbats mycket hårt. Det här är något som med all säkerhet kommer att få stora samhällsekonomiska konsekvenser om inte landets politiker tillsammans med byggbranschen, gör något åt saken.

Att till exempel återställa rotavdraget till 50 procent är en enkel åtgärd som kommer att ge positiva och direkta effekter på svensk arbetsmarknad. Att dessutom utvidga bidraget och låta bostadsrättsföreningar och andra fastighetsägare använda sig av det skulle göra att många byggföretag kan anställa fler medarbetare och det blir mer skatteintäkter till vår gemensamma välfärd. Inte minst eftersom eventuella oseriösa företag minskar med ett stärkt rotavdrag.  

Plåt & Ventföretagen genomför återkommande enkäter bland förbundets medlemsföretag, den senaste gjordes i mitten av november. Där uppger tre av fyra ventilationsföretag att de har problem med orderingång och försäljning. Många har också problem med finansiering och likviditet.  

När Sverige ska återstartas efter Coronakrisen spelar därför byggbranschen en viktig roll för att få igång de ekonomiska hjulen. För det är en bransch som sysselsätter många direkt och indirekt och behoven är särskilt stora, både när det gäller infrastruktur och bostadsbyggande. Byggsektorn bidrar med cirka 11 procent av Sveriges BNP och är med andra ord en viktig motor för samhällsbyggandet. 

Ett beprövat instrument när det gäller att få fart på investeringsviljan, är rotavdraget. Många grenar inom byggsektorn gynnas redan av detta avdrag, men tyvärr inte alla företag och framförallt inte företag inom plåtslageri och ventilation. Därför behöver Sverige ett utökat rotavdrag som även gäller för bostadsrättsföreningar och hyresrätter. Ett sådant rotavdrag skulle nämligen bidra till att även lyfta företag inom till exempel installation och hantverk till en nivå där företagen kan sluta tänka på att varsla personal, och istället börjar ser positivt på framtiden och kanske också vågar anställa några av de personer som blivit uppsagda.

I en ny undersökning som arbetsgivarorganisationerna inom bygg- och installationssektorn genomfört bland sina medlemsföretag uppger hela åtta av tio företag att ett återställt rotavdrag till 50 procent skulle ha stor betydelse för företagets möjlighet att skapa fler arbetstillfällen. Nio av tio tror dessutom att ett utvidgat rotavdrag, där exempelvis även bostadsrättsföreningar och fastighetsägare också innefattas, skulle ha mycket stor eller ganska stor betydelse för företagen som utför rotarbeten.

Med hjälp av rätt politiska reformer kan byggbranschen även vara med och bidra till att lösa den långsiktiga klimatkrisen och skapa fler jobb inom grön teknik. En bra katalysator för detta är en komplettering av skattereduktionen för grön teknik så att även energieffektiviseringsåtgärder omfattas. Ett förslag om ett ”Klimatrot” var ett politiskt initiativ som dök upp redan för snart tio år sedan. En grön variant av rotavdraget med syfte att lyfta fram mer klimatsmarta bygglösningar genom att ställa om bostäder till effektivare och billigare energiförbrukning. En sådan utvidgning av rotavdraget skulle bara skapa vinnare.  

Plåt & Ventföretagen har över 900 medlemsföretag med cirka 10 000 anställda, som gärna vill bidra med långsiktiga, miljövänliga och effektiva bygglösningar. Tätning av tak och fönster, installation av energieffektiva ventilationssystem, montering av solceller och isolering av vindsutrymmen, är exempel på åtgärder som kan bidra till att man i ett normalhus gör en rejäl och miljövänlig energibesparing. 

Genom att återställa rotavdraget och eventuellt även höja beloppet skulle regeringen kunna få fart på landets ekonomi, genom att skapa tusentals nya arbetstillfällen samt stoppa svartarbeten. En annan politisk åtgärd som ytterligare skulle sätta fart på bygg- och fastighetsbranschen är att utvidga avdraget och även ge bostadsrättsföreningar och andra fastighetsägare möjlighet att skapa långsiktiga, miljövänliga och effektiva bygglösningar. På så sätt kan vi återstarta Sverige och dessutom skapa ett klimatsmart och mer hållbart samhälle.
 

Jörgen Rasmusson, vd på Lödde Plåt AB
Martin Andersson, vd på VGH AB
Johan Lindström, vd på Plåt & Ventföretagen