Nyheter

Svensk skog utmanar på Expo2020 i Dubai

De olika rumstyperna är inspirerade av skogens vrår med gläntor, kojor och trädkronor. Arkitekt: Alessandro Ripellino Arkitekter/Studio Adrien Gardère/Luigi Pardo Architetti

Sverige kommer att representeras av skog i ökenlandet Dubai, där världsutställningen Expo2020 nu slår upp portarna. Bjerking står för konstruktionen av paviljongen ”The Forest”, och uppdraget är ett samarbete med bland andra Alessandro Ripellino Arkitekter. 

– Det här bygget saknar motstycke, säger Niklas Stenlund, ansvarig konstruktör på Bjerking.

Den första oktober sker invigningen av världsutställningen Expo2020 i Dubai, som skjutits fram ett år på grund av pandemin. På plats finns Sverige representerat i den svenska paviljongen ”The Forest”. Paviljongen har en total tomtstorlek på 2 370 kvm, där cirka två tredjedelar utgörs av byggnation och mäter som mest 18 meter på höjden.  

I Bjerkings uppdrag har ingått beräkning och konstruktion av paviljongen, men även ansvar för akustiken och fuktsäkerhet. Målet har varit att omvandla skogens symbolik till arkitektur och utställning, och skapa en svensk och spektakulär upplevelse av skogens storhet.

– Hela idéen bygger på skogen. Det är en väldigt spektakulär byggnad, konstaterar Niklas Stenlund, som ansvarat för en projektgrupp på totalt 18 personer.

Paviljongen är unik på många sätt då både stomme och grundläggningen är helt i svenskt trä, stora delar av byggnaden står på pelare av rundvirke och rummen ”hänger i luften” som trädkojor. Huvuddelen av byggnaden, där ibland den stora konferenslokalen, ligger nio meter över mark.

– Det har varit en riktig utmaning för vårt konstruktionsteam. Trägrundläggning och bärande pelare av rundvirke är sådant som vi ”normalt sett” inte använder inom träbyggnation idag, säger Niklas Stenlund.

En annan stor utmaning i projektet har varit att ta fram dokumentation och bevisa att det är möjligt att, utifrån europeiska normer, bygga en sådan här stor träkonstruktion.

– Det finns ingen tradition av att bygga i trä i Dubai. Därför har en utmaning varit att få byggnaden godkänd av myndigheterna.

Bjerking har haft hjälp av en lokal organisation med administrationen. Materialet utgörs av svensk råvara, huvudsakligen av gran, som skeppats till Dubai. Uppbyggnaden av paviljongen har skett på plats.

– Montaget av stommen har utförts av ett litauiskt företag som är vana att montera trästommar då det varit svårt att hitta lokala entreprenörer.

Temat för årets ut expo är ”Connecting Minds – Creating the Future. Utställningen har tre områden: möjligheter (opportunity), mobilitet (mobility) och hållbarhet (sustainability). Sveriges paviljong är placerad i området hållbarhet. Under utställningen kommer svenska företag att visa upp världsledande lösningar och innovationskraft som främjar en hållbar utveckling globalt.

World Expo 2020 Dubai äger rum mellan 1 oktober 2021 till 31 mars 2022.  190 deltagande länder och organisationer beräknas delta, och arrangörerna räknar med cirka 25 miljoner besökare.

 
”The Forest”

  • Arkitekt: Paviljongen som till stora delar består av trä från Dalarna är utformad av Alessandro Ripellino Arkitekter, Studio Adrien Gardère och Luigi Pardo Architetti, som vann en arkitekttävling 2018.
  • Bjerking står för konstruktionen.
  • Leverantörer av trästomme: Martinsons, Stora Enso, Setra, Moelven, Rundvirke och Nock Massiva Trähus.