Nyheter

Svensk solenergi växer

De svenska solenergiföretagen fortsätter expandera finanskrisen till trots. Cleanergy planerade solkraftverksfabrik i Åmål kan skapa 1 000 nya jobb.

Solenergimarknaden har vuxit med cirka 40 procent de senaste åren. 2008 blev ett rekordår. Ökningen var 110 procent jämfört med 2007. Den samlade effekten uppgår nu till nästan 6 GW.

Ett företag med stora planer är Cleanergy. Det ligger i startgroparna för att bygga en fabrik i Åmål. Där ska solkraftverk tillverkas. De består av solparaboler som förmedlar solvärme till en stirlingmotor som driver en elgenerator.

Finansieringen av det första steget, 25 miljoner kronor, är ordnad — en mindre fabrik som ska tillverka 12 solkraftverk i månaden drar igång i maj. En fabrik som klarar att bygga 1 000 enheter i månaden ska stå klar om ett år. Inom den närmsta månaden ska Cleanergy genomföra en nyemission på 300 miljoner.

— När fabriken har nått full produktion når vi 500 anställda. Lika många kommer att behövas inom leverantörsledet, säger Lars Linde, vd för Cleanergy.

Järfällaföretaget Midsummer tillverkar tunnfilmssolceller. Affärsidén är att få ner kostnaden genom att utgå från tekniken för dvd-tillverkning. Midsummer hoppas under hösten kunna skala upp från pilot- till fullskaleproduktion, vilket beräknas kosta närmare 139 miljoner kronor. Den större anläggningen om 7 MW kan vara klar i slutet av året. Då kommer personalstyrkan öka från dagens 13 till mellan 25-30 personer.

Solpanelstillverkaren Gällivare Photovoltaic, GPV, har ökat sin produktionskapacitet från 30 till 45 MW. 2008 ökade produktionen med 35 procent och omsättningen landade på 660 miljoner kronor. Vd Michael Cederborg berättar att målet är 755 miljoner kronor under 2009.

Personalstyrkan har vuxit med en handfull personer. Nu arbetar strax över 100 vid fabriken i Gällivare. I början av mars tog GPV över solenergiföretaget Switchpower, med avsikt att bli en fullständig systemleverantör istället för paneltillverkare.

Antal jobb: 1 000