Nyheter

Svensk storsatsning på smarta elnät

EU, industri och akademi gör en gemensam storsatsning för att få fram fler innovationer på energiområdet. Sverige blir centrum för utvecklingen av smarta nät och nya system för energilagring.

Totalt satsas sex miljarder kronor på det europeiska jätteprojektet som döpts till Innoenergi. Sex länder har valts ut som får huvudansvar för olika delområden.

Sverige kommer att leda arbetet med att utveckla nya intelligenta elnät och nya system för energilagring.

– Det ligger nära det som svenska ABB arbetar med och därför är vi angelägna om att arbeta för det här, sa Sten Jakobsson, vd för svenska ABB när projektet presenterades på KTH i dag på morgonen.

ABB, Vattenfall, KTH och Uppsala universitet samarbetar kring den svenska delen av Innoenergy. Ett litet kansli finns redan vid KTH. Verksamheten kommer att drivas som ett bolag som nu ska rekrytera en vd.

En viktig del av Innoenergy är utbildning både på master- och doktorandnivå. När projektet når full nivå år 2014 ska det ha 550 studenter på masternivå och 400 doktorander i hela Europa.

Inom den svenska delen planeras till exempel en forskarskola inom smarta nät som ska starta till hösten.

– En viktig del av utbildning blir att även utbilda studenterna inom entreprenörskap, säger KTHs rektor Peter Gudmundson.

Målet med Innoenergy är att få fram 60 nya företag och 100 nya energiprodukter inom såväl storföretag som små nybildade teknikföretag.

Den totala budgeten är på sex miljarder kronor uppdelat på ett antal år och där en sjättedel av pengarna kommer att gå till den svenska delen. EU står för en fjärdedel av pengarna samtidigt som industrin, myndigheter och universitet satsar lika mycket.

Enligt Magnus Callavik som är ABBs koordinator för projektet satsar ABB både pengar och arbetskraft.

– En viktig del för oss är att satsa på demonstrationsplattformar som Norra djurgårdsstaden för smarta elnät, säger han.