Nyheter

Svenska arbetsplatser farligast i Norden

I fjol omkom tolv personer till följd av olyckor på byggarbetsplatser i Sverige. Foto: Getty Images

Svensk byggsektor utmärker sig i jämförelse med de nordiska länderna med flest dödsfall per tusen anställda.Det visar statistik som arbetsplatssäkerhetsföretaget Skydda har sammanställt.

I fjol omkom tolv personer till följd av olyckor på byggarbetsplatser i Sverige, vilket är en kraftig ökning jämfört med året innan, då sju personer omkom.

Utgången för 2018 är för övrigt den högsta siffran för ett enskilt år på över ett decennium.

– Att någon dör på jobbet är lika allvarligt som annan otrygghet i samhället. Det ska inte hända, det får inte hända. Och nu ser vi en alarmerande ökning, det är skrämmande, säger Mikael Hansson, vd på Skydda.

Skydda, som jobbar med produkter, tjänster och utbildningar för säkra arbetsplatser, släppte tidigare i år rapporten Säker arbetsplats 2019 och nu har de gjort en jämförelse mellan Sverige, Norge, Danmark och Finland när det gäller olyckstal på byggarbetsplatser. Siffrorna kommer från Eurostat, EU:s statistikkontor.

Sverige sticker ut i den nordiska jämförelsen, både när det kommer till relativa tal och faktiska tal. Sverige har högst antal dödstal inom byggsektorn under 2018 – tolv personer, att jämföra med fyra i Norge, två i Danmark och fyra i Finland. Tittar man även på relativa tal, det vill säga antalet dödsolyckor per hundratusen anställda, är Sverige sämst bland de granskade länderna.

Sammanställningen tar också upp olyckor som lett till i mer än tre dagars sjukfrånvaro. Här är trenden är att antalet olyckor på svenska byggarbetsplatser länge varit ökande, men sett till olyckor per tusen anställda har antalet minskat något över tid. Fallolyckor, olyckor med maskiner och verktyg samt skärskador är vanligast förekommande.

I en jämförelsen ligger dock både Finland och Danmark sämre till än Sverige, inte minst om man tar hänsyn till respektive lands storlek på byggsektorn. Men Norge står i en klass för sig och har minst olyckor.

– Det är många faktorer som påverkar, men några slutsatser kan vi dra. Exempelvis har man under de senaste åren i Norge haft ett starkt samarbete mellan företag och myndigheter med fokus på att öka säkerheten. 2014 började den offentliga sektorn på allvar fokusera på säkra arbetsmiljöer i upphandlingar. Jag upplever också att i Norge är de mera transparenta när det kommer till att anmäla risker och olycksfall på arbetsplatser, säger Mikael Hansson.

Skydda, som har verksamhet i Sverige, Norge och Finland, har också lagt märke till att i Norge lägger byggföretagen större vikt vid arbetsplatsintroduktioner och säkerhetsgenomgångar.

– Och de har det i ett tidigt skede – direkt när någon börjar som ny på ett arbetsställe.

På norska arbetsplatser inträffade under 2017 1 398 arbetsplatsolyckor, det kan jämföras med 4 451 i Sverige.

– Fram till en bit in på 2000-talet minskade olyckorna i Sverige. Men sedan ökade de igen. Kanske ser vi nu en stabilisering, men samtidigt är mer än tolv olyckor varje dag, året runt, inget som vi kan vara nöjda med, säger Mikael Hansson och fortsätter:

– Om vi ska lyckas öka säkerheten, och minska antalet olyckor, så måste ledningsgrupperna på svenska byggföretag prioritera frågan kring arbetsplatssäkerhet betydligt högre. I Norge är medvetenheten mycket större.

I Säker arbetsplats slår Skydda fast att en rad åtgärder behövs för att slå vakt om svenska byggnadsarbetares säkerhet.

– Många verkar i en arbetsmiljö där det är vanligt med tidspress och överbelastning, men det handlar också väldigt mycket om utbildning och kunskap. Vi kan se ett tydligt samband mellan hur mycket utbildning som byggarbetarna har fått och i vilken utsträckning de använder sin skyddsutrustning.

Johan Lindholm, ordförande Byggnads, är oroad över utvecklingen.

– Det är förfärligt och oacceptabelt. Ingen ska dö eller allvarligt skadas av sitt jobb. Vi som varje dag bygger Sverige med våra händer förtjänar också tryggheten att komma hem helskinnade efter jobbet och att hålla ett helt arbetsliv.

Varför ser det så olika ut i länderna?

– Det vet vi inte med säkerhet. Arbetsmiljölagarna i Norge och Danmark är strängare än i Sverige. Det gör att oseriösa arbetsgivare straffas hårdare. Självklart kan det spela in och det är något jag tycker vi borde ta efter.

Vad krävs för att komma tillrätta med olyckorna i Sverige?

– Det krävs tydligare lagstiftning och hårdare straff. Att arbetare dör i Sverige utan att någon döms eller tar ansvar är skamligt. Vi måste också se till att våra regionala skyddsombud inte stängs ute från arbetsplatser. Tyvärr har Svenskt näringsliv valt att motarbeta det. Vi har regeringen med oss i frågan men hur riksdagen ställer sig vet vi inte.

Catharina Elmsäter-Svärd, vd Sveriges Byggindustrier, konstaterar att vi hade ett trendbrott i Sverige 2018 vad gäller dödsolyckor.

– Den trenden måste vi vända, säkerhetsparken är ett initiativ.