Nyheter

Svenska arkitekter saknar kunskap om ekologiskt byggande

Sveriges arkitekter är överens om att ekologiska byggnader är på stark frammarsch och att Sverige har kommit längst bland de nordiska länderna inom området. Samtidigt tycker en majoritet att de saknar relevant kunskap om ekologisk arkitektur.

Cembrit, en av världens största tillverkare av cementbaserade byggskivor, har låtit genomföra en undersökning där 100 arkitekter svarat på frågor. 

Vi är väldigt nyfikna på hur våra kunder ser på trender. Arkitekterna är de viktigaste beslutsfattarna i valet av material, säger Anna Ranow, marknadschef på Cembrit.

95 procent av Sveriges arkitekter tror att vi kommer att få se betydligt fler ekologiska byggnader i framtiden. Samtidigt tycker en majoritet, 51 procent, att de saknar kunskap om hur man bygger ekologiska hus. 

Arkitekten Hans Eek, expert på Passivhuscentrum och specialiserad på energisnålt byggande, har sin förklaring till varför hälften av arkitekterna svarat att de saknar kunskap.

– Många arkitekter vill bygga energisnålt och miljövänligt, men kunskapen tillhör inte riktigt dagens yrkesroll. Arkitekten designar och sedan går andra in och räknar på olika värden. 

Sverige kommer ändå på första plats när arkitekterna rangordnar hur långt de nordiska länderna har kommit inom ekologiskt byggande. På andra plats kommer Danmark, följt av Norge, medan Finland och Island delar på jumboplatsen.  

– Resultatet visar att det blir allt mer självklart att nya byggnader är byggda utifrån ett ekologiskt förhållningssätt. Troligtvis har de senaste årens höga elpris och miljödebatt haft en stor påverkan. Samtidigt behöver Sveriges arkitekter få mer kunskap inom området, säger Anna Ranow. 

En majoritet av arkitekterna menar att det sker för lite innovation inom yrket idag. Tre av fyra, 76 procent, tycker att det går för mycket slentrian i dagens arkitektur. Ändå tycker bara 29 procent att det är viktigt att nya byggnader sticker ut. 

En byggnad ingår i ett sammanhang och bör smälta in och utgöra en del av helheten. Därför tror jag man svarat som man gjort, att nya byggnader inte ska sticka ut, säger Hans Eek.