Nyheter

Svenska bolag nobbar glödhet byggmarknad

Trots att efterfrågan på nya bostäder sjunker i Sverige vill de största byggbolagen inte etablera sig på den exploderande byggmarknaden i Dubai. Det förvånar Martin El Sherif, som har uppvaktat byggbolagen i frågan. <br></br> — Där finns möjl

Martin El Sherifs pappa jobbar som rådgivare till Nakheel Company, som ägs av den styrande shejken i Dubai. Företaget har bett pappan att sondera terrängen hos svenska byggbolag för att börja bygga i Dubai.
— Det är en enorm efterfrågan där nere och de börjar få brist på duktiga entreprenörer. Det exploderar där nere, det är bara skrytbyggen, och de har stora satsningar på infrastruktur, säger Martin El Sherif.

Han har kontaktat de största byggbolagen i Sverige; Skanska, NCC, Peab, JM och Veidekke, för att höra om de var intresserade att etablera sig i Dubai.
— Det är ett antal upphandlingar som ska gå ut nu, men man måste prekvalificera sig för att få vara med i upphandlingar. Det är ett antal krav man måste uppfylla, men när man väl är godkänd öppnar sig en helt ny marknad, säger Martin El Sherif.

Men byggbolagen gav honom kalla handen. Förklaringen han har fått är att bolagen har valt att lägga sitt fokus på andra marknader.
— Vi måste fokusera på marknader vi tror på. Vi kan inte vara överallt. Det största misstaget man kan göra som byggare är att springa dit gräset är grönare. Vi hade en sån styrka tidigare, Skanska International, det var ett bra sätt att förlora pengar på, säger Johan Karlström, vd och koncernchef för Skanska.

Skanska satsar i stället på att bli marknadsledande i de länder där koncernen redan är etablerad.
— Där ska vi ha ett lokalt bolag och ha kunskap om marknaden.

Skanska finns i dag i Norden, Östeuropa, Storbritannien, USA och Latinamerika. I dagsläget är planen i första hand att bli större i USA och Storbritannien.
— USA är världens största byggmarknad och vi har en procent av marknadsandelarna där. Vi behöver inte gå in i nya geografier, det finns tillräckligt mycket potential i de marknader där vi är, säger Johan Karlström.

Inte heller Olle Ehrlén, vd och koncernchef på NCC, är intresserad av Dubais byggmarknad.
— Styrelsen beslutade 2003 att lägga ner vår internationella projektverksamhet och jag har inte för avsikt att riva upp det beslutet. I sådana projekt finns andra risker än de som rör själva byggverksamheten, till exempel politiska eller kulturella risker, säger han.

Att byggmarknaden i Norden sviktar tycker Olle Ehrlén inte är ett skäl att titta närmare på Dubai.
— Jag tror inte att det är så enkelt att man kan gå någon annanstans, där man varken kan marknaden eller har kompetens, säger han.