Nyheter

Svenska Bostäder blir energieffektivt

3,2 miljarder kronor. Så mycket satsar Svenska Bostäder på att få ner energiförbrukningen i bolagets 38 000 lägenheter.

Energisatsningen ingår i Svenska Bostäders stora renovering. Fram till 2016 ska Svenska Bostäder satsa 2 miljarder kronor per år på renovering och underhåll, sammanlagt 16 miljarder kronor. Finansieringen sker delvis med pengar från utförsäljningarna.

— Vi hade aldrig kunnat renovera i den här takten om vi inte fått dessa pengar, säger Lars Skoglund, ombyggnadschef på Svenska Bostäder.

En stor del handlar om energibesparande åtgärder.
— Vi räknar med att 20 procent eller 400 miljoner kronor per år kommer att gå till rena energiinvesteringar som till exempel tilläggsisolering, fönsterbyte och injustering av värmesystem, säger Lars Skoglund, ombyggnadschef på Svenska Bostäder.

Han räknar med att tilläggsisolering, nya fönster och injustering av värmesystemet sänker energiförbrukningen med 20 procent.

Svenska Bostäder överväger även andra möjliga energibesparingar.
En åtgärd är att se över möjligheten att ge alla lägenheter Svenska Bostäders egenutvecklade S-box, som mäter hyrersgästens förbrukning av el, vatten och värme.

— Vi kommer att göra ett område i Bredäng till ett pilotprojekt och utreda vad det kostar att halvera energiförbrukningen. Där det ekonomiska resultatet ser bra ut kommer vi att använda konceptet när vi renoverar resten av området, säger han.

Vissa bostadsbolag har halverat energiförbrukningen vid renovering. Men Lars Skoglund tror inte det är realistiskt.
— Att halvera energiförbrukningen kräver väldigt stora investeringar. Vi har tittat på KBAB och Alingsåshem som har gjort det i några projekt. Vi väntar på den ekonomiska utvärderingen för att se hur de kan få lönsamhet i projekten, säger Lars Skoglund.