Nyheter

Svenska Bostäder stoppar 500 planerade hyresrätter

Svenska Bostäder kommer inte att kunna leva upp till sitt mål att påbörja bygget av 800 nya lägenheter i år. 501 planerade nya lägenheter skjuts på framtiden, bland annat på grund av att Stockholms politiker prioriterar bostadsrätter.

Det allmännyttiga bolaget har redovisat om förseningen i en rapport till sin styrelse. Från att ha planerat att starta bygget av 932 lägenheter blir det i stället bara 431 hyresrätter som kommer att påbörjas i år.

Anledningen till detta är flera.
— Det är en blandning av att vi inte får markanvisningar och att planarbeten inte kommer igång, säger Roland Nilsson, teknisk chef på Svenska Bostäder.

I rapporten pekar Svenska Bostäder på resursbrist på exploaterings- och stadsbyggnadskontoret. En annan orsak är att bostadsbolaget har svårt att köpa mark, vilket Stockholms stad hellre ser än att upplåta marken med tomträtt.

Många närboende har också överklagat projekt, vilket har lett till förseningar. Dessutom drabbas Svenska Bostäder när marknadens priser stiger samtidigt som bidrag för hyresrättsbyggande har försvunnit.

”Svenska Bostäder vill vara Stockholms stads verktyg för att få fram fler hyresrätter och är helt beroende av politiker och tjänstmän inom Stockholms stads förvaltningar”, konstaterar rapportförfattarna.

— Vi vill ha draghjälp för att se till att processen löper på. Vi måste ha erforderliga resurser och man kan inte ändra förutsättningarna under planprocessens gång om vi ska kunna uppnå våra mål, säger Roland Nilsson.
Bolagets mål är att påbörja bygget av 800 lägenheter varje år från 2008 till 2012.
— Nu dippar det rätt rejält i år, då måste vi kompensera för det framöver, säger Roland Nilsson.