Svenska kärnkraftverk klarar inte jordbävningskrav

Svenska kärnkraftverk klarar inte jordbävningskrav
Kärnkraftverk i Sverige klarar inte myndigheternas krav för jordbävningar. Det meddelar Strålsäkerhetsmyndigheten efter genomförda stresstest.

Om jordbävningar inträffar på svensk mark kan allvarliga kärnkraftsolyckor inträffa. Stresstester visar att flera svenska kärnkraftverk inte lever upp till myndigheternas säkerhetskrav.

— Det handlar om att man inte har genomfört fullständiga analyser för hur en jordbävning kan påverka säkerheten. Det gör att man inte heller kan veta om anläggningarna helt och hållet håller den standard som krävs, säger Lars Gunsell, utredare på Strålsäkerhetsmyndigheten.

Lars Gunsell tillägger att det i Sverige inte heller har gjorts fullständiga tester på hur man hanterar situationer där alla reaktorer på ett verk drabbas.

— En lärdom från Fukushima är att detta är nödvändigt, säger han.

Det var just efter kärnkraftsolyckorna i japanska Fukushima tidigare i år, som EU: s ministerråd kom överrens om att samtliga EU-länder ska göra risk- och säkerhetsbedömningar av sina kärnkraftverk, så kallade stresstester. Testerna har i Sverige genomförts av bland andra tillståndshavarna för kärnkraftverken, på uppdrag av Strålsäkerhetsmyndigheten. Den sista oktober lämnades slutredovisningarna in till myndigheten.

— Stresstester innebär att man undersöker hur verken reagerar när de utsätts för mer stress än vad de är gjorda för. Så på så sätt kommer inte resultaten som överraskning, säger Lars Gunsell.

Vilka anläggningar lever inte upp till myndigheternas krav?

— De nya krav som myndigheten ställer på kärnkraftverken, när det gäller bland annat jordbävningar, har kraftbolagen tid på sig att uppfylla fram till 2013. Idag lever man ännu inte upp till kraven. För Forsmark 1 och 2 har även redovisats brister i de jordbävningsanalyser som borde varit klara nu.

— Inom stresstesterna har alla kraftbolag funnit flera förbättringsbehov men det ligger utanför dagens krav, tillägger Lars Gunsell.

Förbättringsbehoven handlar bland annat om bättre kylsystem.

Men har ni vetat om att de inte lever upp till era krav?

— Man kan säga att vi inte har synat verken förut. Sedan var det verken som själva upptäckte att de inte levde upp till kraven.

Av de svenska kärnkraftsreaktorerna är det bara Forsmark 3 och Oskarshamn 3 som från början byggdes för att klara en jordbävning. De andra reaktorerna har fått förstärkningar i efterhand.

Rent generellt, vilken kärnkraftsanläggning uppvisar störst brister i Sverige?

— Det är de äldre anläggningarna som ännu inte genomfört alla moderniseringsåtgärder, exempelvis Oskarshamn 2. Men man ska komma ihåg att det pågår ett intensivt förbättringsarbete här, och de befinner sig fortfarande inom den tidsgräns som vi satt när det gäller för dem att uppnå våra krav.

Myndigheten ska nu granska materialet mer i detalj och lämna en första rapport till regeringen den 15 december.

Relaterade artiklar

NCC bygger ut vattenverk i Umeå
Bygger nytt kafferosteri och huvudkontor
Tecknar bostadskontrakt värt 380 miljoner
Skanska bygger ny bussdepå i New York för 5 miljarder