Nyheter

Svenska leverantörer ökar omsättningen

NORDBYGG. Byggmaterialindustrierna i Sverige ökar sin omsättning. <br></br> — Det här är ett resultat vi är stolta över, säger Hans Ewander, vd för Byggmaterialindustrierna.

Omsättningen uppgick 2006 till 144 miljarder kronor för de svenska byggmaterialindustrierna — en ökning med 25 procent från 2003. Det visar en rapport som marknadsanalysföretaget Industrifakta gjort på uppdrag av Byggmaterialindustrierna.

De svenska byggbolagen talar om att importera mer material från utlandet — men statistiken visar att exporten av byggmaterial är dubbelt så stor som importen. 2006 exporterade Sverige byggmaterial för 63 miljarder kronor. Norge, Storbritannien och Danmark var de största marknaderna. Drygt 40 procent av den svenska produktionen av byggmaterial säljs utomlands. Importen uppgick 2006 till 32 miljarder.

— Sverige importerar byggmaterial från i huvudsak Tyskland, Norge och Finland, alltså närliggande länder. Importen från exempelvis Kina och Fjärran Östern är tämligen begränsad, vilket kanske överraskar, säger Hans Ewander.

Byggmaterialindustrierna tycker att den svenska materialindustrin står sig stark i den internationella konkurrensen.
— Trots att många företag har nått taket av sitt kapacitetsutnyttjande har exporten fortsatt öka med 30 procent sedan 2003, säger Hans Ewander.