Nyheter

”Svenska modellen <br></br> fungerar inte”

Byggbranschens parter ska förhandla fram ett nytt kollektivavtal. Men arbetsgivarna är inte särskilt hoppfulla. <br></br> — Jag är tveksam till om vi klarar det, säger Bo Antoni, vd för Sveriges Byggindustrier (BI).

Byggnads har sagt upp avtalet som därför ska omförhandlas. Samtidigt måste parterna ta hänsyn till Europadomstolens dom i Vaxholmskonflikten. De slog ner på byggnadsavtalet, som anses diskriminera utländska företag.

Utländska företag måste till exempel i förväg kunna förutse vilka löner de ska betala ut i Sverige. Inför avtalsförhandlingarna höll BI ett seminarium under torsdagen.

Klarar byggbranschens parter att axla ansvaret för avtalsrörelsen 2009 efter Lavalutredningen? var rubriken. Men Byggnads nobbade inbjudan, vilket Bo Antoni beklagade under sitt inledningsanförande.

Han var inte särskilt hoppfull om att parterna skulle klara att förändra avtalet. Och han var drastisk i konsekvenserna:
— Det är dags att ställa frågan om inte den svenska modellen havererat. Det räcker inte att den fungerar inte på 90 procent av arbetsmarknaden, sa Bo Antoni, och fortsatte:
— Vi måste förhålla oss till Lavalutredningen och då duger inte våra avtal.

Detta bekräftas av Lavalutredaren Claes Stråth som fick frågan om byggnadsavtalet är så transparent och förutsägbart för utländska företag som kommer att krävas.
— Nej, det är ju just det avtalet som domstolen granskat så det måste ändras, sa Claes Stråth.