Nyheter

Svenska paviljongen blir kinesisk

Den tog tio månader att bygga och kostade 50 miljoner kronor. Nu är den till salu. Den ska plockas ned i bitar och byggas upp igen som ett Legohus — i Kina.

Den eleganta och luftiga svenska paviljongen på världsutställningen i Shanghai kommer att stanna i Kina. Så mycket är klart.

Ett tiotal kinesiska spekulanter är intresserade av att ha den som utställnings- och mässbyggnad.

Om ett par veckor är affären klar.

Då har den svenska expogeneralen i Shanghai, Annika Rembe, sålt den svenska paviljongen till någon av de kinesiska spekulanterna som hon nu förhandlar med.

– Vi vill att paviljongen stannar i Kina och får ett bra liv här. Vi kommer att välja den som har det bästa erbjudande. Det är inte nödvändigtvis den som betalar bäst, säger Annika Rembe till Ny Tekniks utsände reporter i Shanghai.

Nyligen betalade någon 100 miljoner kronor för Taiwans paviljong. Vad får Sverige?

– 100 miljoner kronor för en paviljong är fantasisummor. Det säger vi alla här på området. Om den siffran stämmer måste det ligga något särskilt bakom det budet. Buden på svenska paviljongen ligger definitiv inte i den regionen, säger Annika Rembe.

Det lutar åt att hon väljer en köpare som vill bevara och framhålla miljöprofilen och miljöteknik i byggnaden och gärna framhåller att den är svensk.

Paviljongen har kostat 50 miljoner att uppföra, plus 20 miljoner kronor för själva inredningen med utställningar och konferensvåning.

Hela budgeten för byggnaden och ett halvårs expoverksamhet ligger på 150 miljoner kronor, som delas mellan svenska staten och svenska näringslivsorganisationer.

Det var konsult- och arkitektföretaget Sweco som vann upphandlingen i oktober 2008 och började bygga i maj 2009.

Tio månader senare var allting klart — fyra huskroppar med sammanlagt 3 000 kvadratmeter golvyta, varav hälften utställning och hälften konferenslokaler dit svenska företag kan bjuda in sina kinesiska affärskontakter.

– Allting går att plocka ned och sätta upp igen utan problem. Det var förutsättningen när vi fick jobbet, säger Christer Stenmark, projektledare på Sweco för paviljongbygget.

Den ena huskroppen är en träkonstruktion som går att plocka isär som Legobitar.

De andra tre huskropparna är stålkonstruktioner som också är lätta att demontera. Fasaderna består av lättbetongelement, en svensk uppfinning, och perforerade stålplåtar från SSAB.

– Rulltrappa, hiss, vatten och avlopp — allt är koncentrerad till en enda huskropp, entrékuben, vilket också underlättar demontering och nytt uppförande. De övriga två är tomma skal, säger Christer Stenmark.

Han kommer att kvar projektledningsansvaret både under rivningen och när paviljongen byggs upp igen någonstans i Kina.

– Det är Sveriges krav — att paviljongen byggs upp på ett korrekt sätt igen, säger Christer Stenmark till Ny Teknik.

Världsutställningen Expo 2010 avslutas söndagen den 31 oktober. Sedan har utställarna ett halvår på sig städa upp. Hela expoområdet ska utrymmas och allt utom den stora Kinapaviljongen ska bort.

På det gamla industriområdet utefter flodstranden i centrala Shanghai jämnades för två, tre år sedan med marken för att ge plats åt den största världsutställningen hittills.

Expo 2010 är som hel stad med över hundra stora byggnader, ingen lik den andra, breda boulevarder där elbussarna tyst glider fram, generösa gågator, restauranger — och fullt med folk.

Nu ska allt detta jämnas med marken på nytt och en ny stad växa fram med fyrtiovåningars bostadshus och åttiovåningars kontorsskrapor.

Se Ny Tekniks 360-graders bildspel om hur paviljongen växt fram från augusti 2009 till maj 2010.