Nyheter

Svenskar fast i bolånefällan

Statens Bostadskreditnämnd (BKN) går nu ut och varnar för att de svenska hushållen är alldeles för högt belånade.

Idag släppte BKN sin rapport Bolån i Sverige — en begränsad marknad, en rapport som riktar in sig på bolånen och räntemarknaden.

I den skriver BKN att Sverige är ett av länderna i OECD som har den allra högsta ökningen av bostadslån. Skuldsättningen i de svenska hushållen ökar i rask takt och nästan alla väljer rörliga lån.

”Generellt kan man säga att högt skuldsatta hushåll med små och osäkra inkomster bör undvika lån med rörlig ränta. Hushållen är mycket sårbara vid räntechocker”, skriver BKN.

Hälften av de svenska bolånetagarna har lån som idag är fem gånger större än den disponibla inkomsten.

I Sverige tar hushållen hela ränterisken i jämförelse med Danmark där både ränte- och kreditriskerna bärs av investerarna i bostadsobligationer.

Läs resten av artikeln på tidningen Affärsvärldens nätupplaga