Nyheter

Svenskt brandsystem testas i norsk vägtunnel

Den här veckan inleder Trafikverket testerna av det brandbekämpningssystem som kommer att finnas i tunnlarna i Förbifart Stockholm. Platsen är Runehamartunneln, en nedlagd vägtunnel i norska Åndalsnes.

– Vi försöker utveckla system som passar den teknik som kommer att finnas om cirka 10 år, då tunneln är klar, säger Ulf Lundström, tunnelsäkerhetssamordnare för Trafikverkets vägtunnlar.

Brandbekämpningssystemet, som är utvecklat av Trafikverket och Brandskyddslaget i samarbete med SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, är ett förenklat sprinklersystem speciellt framtaget för vägtunnlar med tät trafik. Det handlar om en enkel och relativt billig lösning där släckvatten sprutas från munstycken i ett rör som monteras längs med taket i tunnlarna.

– Det är släckeffekten vi testar. Tunneln som används har likheter med Förbifart Stockholm både vad gäller ventilation och tvärsnitt, säger Henric Modig, säkerhetsexpert Trafikverket.

Vid brandförsöken som ska utföras under sex dagar och med start denna vecka placeras 420 träpallar i tunneln som simulerar lasten i en långtradare. En sådan brinnande lastbil utvecklar en effekt på ungefär 100 miljoner Watt. Det är lika mycket som 2,5 miljoner vanliga 40-Wattslampor, vilket ger en aning om hur våldsamt mycket energi en brand kan skapa.

Brandbekämpningssystem är något som är relativt nytt i Trafikverkets tunnlar. Gnistängstunneln, Norra Länken och Förbifart Stockholm blir först ut.

– I Japan och Australien har man större traditioner kring detta. Principen till vårt sprinklersystem har vi hämtat från Australien och går ut på att en hel sprinklersektion vattenfylls. Men sedan har vi andra förhållanden att ta hänsyn till i Sverige, som exempelvis frostrisken.

 

FAKTA, Förbifart Stockholm

Trafikverket ska bygga en drygt 21 km lång ny väg varav drygt 18 km i tunnel.   Leden binder samman de norra och södra länsdelarna, avlastar Essingeleden och innerstaden och minskar känsligheten för störningar i Stockholms trafiksystem.

Byggarbetena beräknas starta under 2014 och byggtid är cirka 10 år.