Nyheter

Svenskt Näringsliv: ”Domen ökar rörligheten”

En välkommen dom som visar att EG-domstolen värnar om den fria rörligheten, anser Svenskt Näringslivs vd Urban Bäckström om utslaget i Vaxholmskonflikten.

EU:s domstol anser att Byggnadsarbetarförbundets blockad av bygget i Vaxholm var omotiverat omfattande.
— EG-domstolen värnar på detta sätt om den fria rörligheten som en av de fyra grundpelarna för gemenskapen, säger Urban Bäckström.

— Beslutet innebär ökad rättssäkerhet för utländska företag som vill komma hit och utföra arbete och är ett viktigt och välkommet bidrag till en ökad rörlighet över gränserna för företag.

.