Nyheter

Sverige bygger minst

Sverige är sämst i Norden när det gäller att bygga många lägenheter, konstaterar branschorganisationen Sveriges Byggindustrier.

Under 2008 påbörjades 2,4 lägenheter per 1 000 invånare i Sverige, medan motsvarande siffra är 3,3 för Danmark. I Finland påbörjades 4,5 lägenheter och i Norge 5,5. Island utmärker sig med hela 10,2 lägenheter per 1 000 invånare.

Enligt Sveriges Byggindustrier (BI) har Sverige under hela 2000-talet byggt färre lägenheter sett till antal invånare än våra nordiska grannländer.

— Det är oroande att oavsett hög- eller lågkonjunktur och oberoende av om vi befinner oss i en instabil eller stabil finansmarknad utmärker sig den låga nivån i Sverige, säger Björn Wellhagen, ansvarig för bostadsfrågor på BI, i ett pressmeddelande.

BI menar att det krävs effektiviseringar i plan- och bygglovsprocessen samt en friare hyressättning för att få till stånd en förbättring.

— En låg nivå på bostadsbyggandet äventyrar funktionen på bostadsmarknaden och arbetsmarknaden. Människor måste kunna flytta dit arbeten finns eller för att utbilda sig, annars försämras förutsättningarna för tillväxt och ökad välfärd, säger Björn Wellhagen.

Även i absoluta tal ligger Sverige lågt när det gäller bostadsbyggandet under år 2000—2008. I Sverige påbörjades 232 000 lägenheter, i Finland 275 000 och i Norge 248 000. Danmark och Island ligger efter Sverige med 227 000 respektive 24 000 lägenheter.