Nyheter

”Sverige måste ta tillvara utländsk arbetskraft”

Över 130 000 utbildade personer med utländsk bakgrund står utan jobb. Så kan det inte fortsätta, skriver Arbetsförmedlingens generaldirektör på DN Debatt i dag, tisdag.

Angeles Bermudez-Svankvist, Arbetsförmedlingens chef, kallar statistiken katastrofal. I dag är 218 000 personer med utländsk bakgrund inskrivna på Arbetsförmedlingen. 60 procent av dessa, alltså 130 800 personer, har minst gymnasieutbildning. Men trots detta har många svårt att få ett arbete.

Angeles Bermudez-Svankvist tror att Sveriges oförmåga att ta tillvara människor med utländsk bakgrund främst beror på okunskap. ”Denna okunskap har bidragit till ett bemötande där omhändertagande av flyktingar och invandrare varit i fokus, i stället för arbete. Nu är det dags för en attitydförändring i hela samhället.”

Med tanke på den kommande generationsväxlingen på arbetsmarknaden behövs ny arbetskraft. ”Det ser vi inte minst i Sverige där vi bara inom några år kommer att behöva tillsätta runt en halv miljon tjänster för att ersätta dem som går i pension. Och det är bara början. En allt mer åldrad befolkning kräver fler i jobb” skriver Angeles Bermudez- Svankvist, som anser att Sverige återigen måste bli ett attraktivt invandrarland.

”Vi har inte råd att inte hitta jobb till nyanlända” skriver generaldirektören, och menar att Sverige måste bli bättra på att ta tillvara invandrares akademiska utbildning. I dagsläget är arbetslöshetsnivån nästan sex gånger så hög för utomeuropeiskt födda med högskoleutbildning, jämfört med svenskfödda.

I en intervju i Dagens industri i somras talade Angeles Bermudez-Svankvist om att tusentals utlandsfödda ingenjörer, programmerare, byggtekniker och läkare är arbetslösa, trots att de har just den kompetens som företagare just nu ropar efter.