Nyheter

Sverige prisar träbyggande tysk professor

Den tyska professorn Hans Joachim Blass har spelat en avgörande roll i utvecklingen av limträbalkar och trästommar och därmed möjligheten att bygga broar, köpcentra och andra stora träkonstruktioner.

Därför får Hans Joachim Blass, professor på Karlsruher Institut fur Technologie i Tyskland, ta emot årets Marcus Wallenbergpris av Kung Carl Gustaf.

Prissumman är två miljoner kronor.

– Professor Blass arbetet har varit av stor betydelse för den ökade användningen av större träbaserade element som limträbalkar, vilkas användning i Europa har ökar men än fyrfaldigt sedan mitten av 1990-talet. Det har också bidragit till ökningen av trästommar för husbyggnation som skett, sa Marcus Wallenberg på prisceremonin den 27 september på Grand Hotell i Stockholm.

Den tyske professorns forskning har framförallt gått ut på att utveckla ”grundläggande kunskaper om förband för träkonstruktioner och överfört denna kunskap till användbara redskap för ingenjörer”.

Hans Joachim Blass är sedan 1995 professor i träbyggnad i Karlsruhe och föreståndare för institutets avdelningar för stål, trä och sten.

Marcus Wallenberg-priset, som existerat i 27 år, ska uppmuntra till vetenskapliga framsteg inom skogsindustrin — i vid mening.