Nyheter

Sverige sämst på bostadsbyggande

I en jämförelse mellan de nordiska ländernas bostadsbyggande hamnar Sverige på en jumboplats.

Knappt 3,2 lägenheter per 1 000 invånare påbörjades i Sverige förra året, jämfört med topp-placerade Norge med 7,1 påbörjade bostäder. I Danmark startades 4,6 lägenhetsbyggen per 1 000 invånare, i Finland och på Island 5,9. Det visar statistik som sammanställts av Sveriges Byggindustrier, BI.

— BI anser att Sverige behöver bygga fler bostäder och därigenom få en bättre fungerande bostadsmarknad. Den är av vital betydelse för tillväxten, säger Björn Wellhagen, ansvarig för bostadsfrågor på BI.

En minskning av antalet påbörjade lägenheter märks i hela Norden under 2007, men i Norge och även Finland var nedgången marginell.
Även i en jämförelse av antalet påbörjade bostäder i siffror de senaste åtta åren blir det synligt att Sverige halkar efter. 182 000 bostäder har påbörjats i Sverige under perioden, jämfört med 206 000 i Danmark och 253 000 i Finland — som båda har drygt halva befolkningsmängden mot Sverige. I Norge har 214 000 bostäder påbörjats under de senaste åtta åren.

Björn Wellhagen anser att en friare hyressättning är en viktig åtgärd för att öka byggandet av hyresrätter, samt att investeringarna i infrastruktur bör bli fler.
— Dessutom bör fastighetsskatten på näringsfastigheter slopas och plan- och bygglovsprocessen effektiviseras, säger han.