Nyheter

Sveriges Byggindustrier byter namn

Bransch- och arbetsgivarorganisationen Sveriges Byggindustrier byter namn till Byggföretagen. I samband med namnbytet lanseras en ny webbplats.

– Med namnet Byggföretagen blir det mycket tydligare vilka vi är, säger Catharina Elmsäter-Svärd, vd för Byggföretagen.

Sveriges Byggindustrier har sjösatt lanseringen av sitt nya varumärke Byggföretagen. Bakom förändringen finns flera orsaker, men främst handlar det om att förtydliga kommunikationen och vad man står för, att tydligare inkludera de mindre företagen samt att bli ett kvalitetsmärke för organisationens medlemmar.

– Byggföretagen samlar seriösa företagare i bygg- och anläggningsbranschen. ​Våra medlemmar finns i alla storlekar och verkar över hela landet. ​De små företagen känner kanske inte alltid att de jobbar i industrin. Med Byggföretagen blir det mycket tydligare vilka vi är. Tidigare när vi kommunicerat externt har vi ofta fått förklara vad Byggindustrin och BI, som vi förkortade det, stod för, säger Catharina Elmsäter-Svärd, vd för Byggföretagen.

I samband med namnbytet sjösätter Byggföretagen även ett stort digitaliseringsprojekt med ny webbplats.

– Vi hade behov av att göra något åt alla våra hemsidor, där det var svårt för medlemmarna att hitta. Nu finns en väg in till medlemsservicen där vi erbjuder rådgivning, arbetsgivarguide och annan information.

Den nya logotypen, som tagit fram av kommunikationsbyrån Furtuniture, ska kunna användas på ett fritt sätt vad gäller färgval. I grunden har man jobbat med olika basfärger som betong, trä och skog. Men det går också att lägga till accentfärger, bland annat varselfärger, eller koppla på geografiska namn och lokala avdelningar, i logotypen, säger Catharina Elmsäter-Svärd.

– Vi vill visa att vi står för mycket, att vi är flexibla och att våra medlemsföretag är olika.

Byggföretagen är en växande bransch- och arbetsgivarorganisation som idag har ca 3.700 medlemsföretag. ​Att minska klimatavtrycken, komma till rätta med fusket samt skapa en mer jämställd bransch är några av målen.

Fakta om Byggföretagen och byggbranschen

  • Byggföretagens vision är ett hållbart samhällsbygge i världsklass. För att åstadkomma detta fokuserar organisationen på fyra fokusområden: Attraktiva kollektivavtal, sund konkurrens, kompetensförsörjning samt säkerhet. Hållbarhet är ett perspektiv som genomsyrar alla fyra fokusområden. Digitalisering är ett verktyg. 
  • Byggföretagens medlemsföretag har tillsammans fler än 110.000 anställda. Tre av fyra medlemsföretag i Byggföretagen har färre än 25 anställda. 
  • Bygg- och anläggningsbranschens storlek motsvarar 11 procent av Sveriges BNP. 
  • Branschen bidrar med drygt 29 miljarder/år i skatteintäkter.
  • Källa: Byggföretagen