Nyheter

Sveriges Byggindustrier: ”Varslet värre än befarat”

Det varsel som Byggnads lagt är betydligt mer omfattande än befarat. Sammanlagt påverkas 525 arbetsplatser och 9 700 medarbetare.

Detta enligt en anlys från Sveriges Byggindustrier.

Sveriges Byggindustrier presenterar siffror om den eventuellt kommande strejken som baseras på en analys av de företag som varslats, vilka projekt som tagits ut samt vilka som direkt och indirekt berörs av varslet. 

– Det varsel som Byggnads ledning lagt är oansvarigt. Det drabbar alla. Sjukhus, bostadsbyggen och industrier. Både stora och små företag och även stora materialleverantörer berörs, säger Mats Åkerlind, förhandlingschef Sveriges Byggindustrier, i ett pressmeddelande.

– Vi har sökt en samsyn med Byggnads ledning under en lång tid men inte fått gehör. Den svenska modellen går ut på att man försöker träffa en överenskommelse, inte att missbruka konfliktvapnet för att man inte vill förhandla.

Enligt Sveriges Byggindustrier tittar man nu på hur arbetsgivarorganisationen kan skydda medlemsföretagen och dess medarbetare.

Fakta, BI analys:

Faktaexempel: Bilaga 2 omfattar kran-, maskin- och betongföretag. Dessa företag utgör centrala delar i ett byggprojekt. Hela byggproduktionen är beroende av dessa företag. Effekterna av att man tar ut till synes få kranförare medför stora indirekta störningar på produktionen vilket innebär att hela bygget avstannar.

Dessa beräkningar berör endast de arbetsplatser som tas ut den 12 april, det som är den första varselvågen. Byggnads totala varsel omfattar ytterligare företag och tusentals medarbetare.

12 april

Arbetsplatser

Medarbetare

Bilaga 1 *

75 arbetsplatser

3318 personer

Bilaga 2 **

450 arbetsplatser

6382 personer

Totalt

525 arbetsplatser

9 700 personer

* Arbetsplatser som direkt drabbas

** Arbetsplatser som indirekt drabbas pga. att leverantörer av betong, kranar, maskiner etc. hindras.

Källa: Sveriges Byggindustrier