Nyheter

Sveriges byggsektor toppar internationell lista

Sara Kulturhus i Skellefteå, som invigdes tidigare i höst, är byggt helt i trä. Bild: White Arkitekter

När internationella revisions- och rådgivningsföretaget KPMG listar världens mest hållbara byggsektorer placerar sig Sverige i topp. Ett ökat byggande i trä är en förklaring.

KPMG:s nya rapport Net Zero Readiness Index (NZRI) jämför 32 länders förmåga att uppnå de globala miljömålen. I rapporten jämförs ländernas framsteg när det gäller att minska utsläppen av växthusgaser som orsakar klimatförändringar. Rapporten bedömer även beredskap och förmåga att uppnå netto-nollutsläpp av växthusgaser år 2050. 

Totalt hamnar Sverige på en tredje-plats vad gäller landets förmåga att nå Net Zero år 2050. Detta inbegriper de fem områdena el och värme, transport, byggande, industri samt jord- och skogsbruk. Men ser man branschvis och riktar blicken på byggsektorn så står Sverige som segrare, före Japan, Sydkorea och Storbritannien. Alla nybyggnader i trä väger tungt i sammanhanget. 
 -Vi har länge sett ett stort intresse för hållbarhetsfrågor inom fastigheter i Sverige och har verkligen lyckats, särskilt med nya byggnader som prioriterar energieffektivitet och ökad användning av trä. Att renovera befintliga byggnader för att anpassa dem inför ökade extrema väderförhållanden är svårt, säger Torbjörn Westman, partner på KPMG och utvecklar: –
– Sveriges regering är engagerad och har varit det länge. Industrin är också engagerad och majoriteten av människor börjar också engagera sig för detta, säger Torbjörn Westman. 
Enligt rapporten är byggsektorn i Sverige även bra att på använda miljöcertifieringar.
– Vi har några företag som sticker ut och verkligen satsar men sen finns det en del som det går mer långsamt för, det är viktigt att få ihop hela paketet för att gå framåt, säger Torbjörn Westman.
Sett till helheten där alla fem del-områden är inräknade toppar listan av Norge följt av Storbritannien och sen alltså Sverige. Fyra är Danmark och därefter följer Tyskland och Frankrike. I botten av listan placerar sig Turkiet och sist Förenade Arabemiraten.