Nyheter

Sveriges första boutställning för – och av – unga

Ungdomar har det tufft på bostadsmarknaden. Med bostadsutställningen UngBo 12 vill Malmö stad väcka debatt om ungas bostadssituation. – 248 000 ungdomar mellan 18 och 30 år är hemlösa i Sverige och cirka 4 av 10 unga mellan 20 och 27 år enligt Hyresgästföreningen.

I Båghallarna, ett gammalt bussgarage i stadsdelen Soregnfri i Malmö, byggs det för fullt. Den första september ska utställningen UngBo 12 öppna. UngBo 12:s boutställning är Sveriges första boutställning för och av unga.

– Vårt syfte är att skapa debatt om de ungas bostadssituation, att tänja på gränserna och utmana reglerna för hur man får bygga, säger Helena Uesson, projektledare på stadsbyggnadskontoret i Malmö, som driver projektet.

Av totalt 350 förslag som kommit in i idétävlingen ska 19 vinnande bidrag visas upp. Idétävlingen har varit öppen för alla mellan 18 och 30 år och har genomförts i Malmös tio stadsdelar under vintern 2011/12.  En jury har valt ut bidrag som publicerats på webben för omröstning.

Bland förslagen finns allt från Limhamns fiskebodar till påbyggnader på stadens hustak och så kallade ”råa” lägenheter. Juryn har kunnat urskilja ett antal fokusområden som är representativa för hur unga människor vill bo.

– Kollektivboenden är populärt liksom flexibla bostäder med modullösningar.  Ett grönt tänkande är också genomgående, man vill ha odlingar och växter omkring sig. Kollektivtrafik är ett annat fokusområde. De är väldigt få som planerar för bil. Bostäderna är genomgående små och compact living är ett genomgående tema.

Parallellt med idétävlingen har en arkitekttävling pågått. Där har man bjudit in arkitektstudenter från hela landet. De fyra  vinnande bidragen i denna kategori kommer också att visas på utställningen.

Bakom UngBo12 står Malmö stad, som driver projektet ihop med ett antal samarbetspartners företrädesvis inom bygg- och fastighetssektorn.

Utställningen UngBo 12 äger rum i Båghallarna, Malmö, 1-30 september. Utöver en boutställning kommer också att anordnas seminarier, workshops och föreläsningar.

Läs mer här

 

Susanne Bengtsson
[email protected]