Nyheter

Sveriges markanvisningar samlas på en plats

Johan Brisvall, vd på Sharing Capabilities. Foto: Lotta Bergseth

En ny plattform gör det möjligt för byggbolag och utvecklare att få en överblick över markanvisningar i hela landet, samtidigt som kommuner når ut till bygg- och fastighetsbranschen.
Plattformen heter markanvisning.se och har utvecklats av konsultföretaget Sharing Capabiities med stöd av Vinnova, Göteborgs stad och Trelleborgs kommun.

Plattformen samlar, digitaliserar och standardiserar markanvisningar från hela Sverige.
– Det gör att byggaktörer och andra intresserade kan vända sig till ett ställe i stället för att leta reda på och anmäla sig till varje kommuns mailregister över kommande markanvisningar. När markanvisningarna presenteras enhetligt blir det enklare för företagen att prioritera och förstå vilka projekt de har störst chans att få, säger Johan Brisvall, vd på Sharing Capabilities.

För användarna finns två olika typer med medlemskap: ett som är en kostnadsfri tittversion med begränsad funktionalitet och en premiumtjänst, där användarna betalar för att få mer information som till exempel vem fick marken och varför.

Byggaktörer kan också skapa bevakningar utifrån affärsidé och geografiskt fokus.
– Som vi ser det är den här plattformen bara ett första steg och framöver ser vi flera spännande utvecklingsmöjligheter framför oss med funktionalitet och analyser som inte finns i dag.
Till exempel analyser över varför utvärderingskriterier som avgjort vilket företag som till markanvisningen.

– Med en enhetlig databas kommer Sveriges kommuners arbete och resultat av markanvisningarna att analyseras enklare. Något som kräver mycket manuellt arbete i dag. Den kunskapen möjliggör ett lärande och en snabbare utveckling för landets kommuners och byggaktörers produktivitet. Ett område som vi genom våra konsultuppdrag sett stor potential i.

Markanvisning.se började som en blogg för cirka ett år sedan, men tack vare stöd från Vinnova,  Göteborgs stad och Trelleborgs kommun har man nu växlat upp.
– Denna version av plattformen hjälper kommunerna att bli tydligare vad gäller projektens förutsättningar. Därmed blir kommunerna också mer förutsägbara och attraktiva, säger Johan Brisvall.