Nyheter

Sveriges säkraste vårdbyggnad invigs

Den 2 december tas Helix, den nya rättspsykiatriska anläggningen i Huddinge, i bruk. En byggnad som kombinerar en funktionell psykiatrisk vårdinrättning med en lättarbetad och attraktiv arbetsplats. BSK Arkitekter vann uppdraget och har ritat en byggnad för modern vårdmiljö med en fantastisk utsikt — kombinerat med högsta möjliga säkerhetskrav.

– Att utforma en rättspsykiatrisk anläggning är en av de roligaste och mest komplexa uppgifter man kan ge sig i kast med som arkitekt. Kraven på säkerhet, brand, överblickbarhet och öppenhet – liksom samhällskrav och detaljutformning – krockar hela tiden. Vi får aldrig äventyra varken personal- eller patientsäkerhet vilket har krävt ett mycket nära och utvecklande samarbete med verksamheten, säger Anna Espling Rolf, ansvarig arkitekt på BSK Arkitekter

Efter en internationell arkitekttävling började den nya anläggningen byggas 2010. De första patienterna beräknas flytta in den 2 december. Hela vägen fram till idag har anläggningen testats för att garantera en säker och funktionell arbetsmiljö.

– Vi byggde till och med tidigt ett provrum i en källare under Huddinge sjukhus för att se att våra idéer fungerade. Det underlättade att skapa samsyn mellan oss och beställare, byggentre­prenörer och projektörer. Vi utvecklade också nya lösningar för verksamheten, exempelvis dörrar som är öppningsbara både inåt och utåt samt en ny form av krok som är suicidalsäker, säger Anna Espling Rolf.

BSK Arkitekter har utgått från den senaste forskningen inom psykiatrisk vård. Tillsammans med erfarenheten av att utforma exempelvis sjukhus, säkra byggnader och vinnare av utmärkelsen Sveriges snyggaste kontor skapades en unik byggnad. Fokus har hela tiden legat på tre områden: smidig och säker logistik, lugn men robust patientmiljö samt en ständig naturkontakt.

– Byggnaden är läkande i sig genom att naturen alltid är närvarande. Forskning visar att det är viktigt för både fysiskt och psykiskt tillfrisknande. På avdelningen finns utsikt i alla fyra väderstreck. Dessutom har vi genomgående valt lugna naturmaterial i interiören. Byggnaden är också smart uppbyggd så att personalens samverkan förenklas och att de patientgrupper som inte ska mötas är tydligt separerade.