Nyheter

Sveriges största brolyft

På måndagen gjordes det största lyftet av en stålbro i Sverige. Då lades den 300 ton tunga järnvägsbron på plats över Nyköpingsån.

Den gamla bron har omkring hundra år på nacken och hade tjänat ut. Flera hundra personer var på plats för att beskåda lyftet, inbjudna journalister och personal från de inblandade företagen, men även nyfikna Nyköpingsbor.

För att genomföra lyftet hade en särskild lyftkran hyrts in med en lyftkapacitet på 1 250 ton.

Själva lyftet gick planenligt och platschefen Mikael Bosma från Vägverket Produktion kunde gå över och skaka hand med sina kollegor från andra sidan ån.

— Det känns bra. Sedan bron var i luften har jag aldrig varit orolig, säger Mikael Bosma.