Nyheter

Sveriges största trähus – just nu

CIK i Knivsta. Foto: Norconsult

I helgen invigdes Knivsta Centrum för Idrott och kultur. Just nu den största byggnaden i trä och den största bygget i kommunens historia. 


Tanken med CIK har varit att skapa en mötesplats där Knivstaborna kan samlas i gemensamma och olika intressen. Byggnaden är  just nu Sveriges största trähus men kommer snart bi omsprunget av kulturhuset i Skellefteå. Byggnaden rymmer allt från kampsport och ishockey till rockmusik, teater och opera. Anläggningen har ritats av Norconsult som även projekterat akustik, AV-teknik, storkök, landskap, tillgänglighet och BIM-samordnat för hela anläggningen.

– Hela gestaltningsidén bygger på att sammanfoga många olika mötesplatser för idrott och kultur, där olika delar av samhället vidrör varandra. Vår förhoppning är att ishockeyspelaren som är på väg från träningen ska kollidera lite lätt och växla några ord med konsertbesökaren som ska lyssna till kvällens stråkkvartett i scenkonstlokalen, säger arkitekt Dan Johansson.

CIK byggs enligt principen ”Passivhus” vilket innebär att det blir mycket energisnålt. Betong används för mötet med marken i grundläggningen och som tungt akustiskt isolerande bjälklag under scenkonstlokalen. Trähuset byggs ovanpå, ytterväggar och tak byggs upp med träbaserade material med hänsyn till minimerande av köldbryggor. System för luftkvalitet i anläggningens olika delar är integrerade med system för att återvinna värme från driften av ishall, sport och scenkonst. 

– Det kommer bli svårt att skiljas från ett så ambitiöst och roligt projekt som CIK, och vi kan prata länge om vad som gör det så speciellt, säger arkitekt  Julia Hjortmyr Grabe. 

Nu återstår bland annat färdigställande av ishallen och slutjusteringar av akustik i scenkonstlokalen. CIK är med sina 15000 m² är hittills det största byggprojekt i Knivsta kommuns historia. 

Totalentreprenör för bygget har varit HMB Construction i Uppsala.

Martinsons har levererat limträstomme samt väggar, tak, bjälklag och läktare i KL-trä till arenbygget.