Nyheter

Svevia bygger om farlig väg

Väg 155 har pekats ut som en av de statliga vägar i Göteborgsområdet med högst olycksrisk. Nu ska Svevia bygga om vägen.

Svevia, före detta Vägverket Produktion, har fått Vägverkets uppdrag att bygga om väg 155 mellan Syrhålamotet och Vädermotet. Kontraktsumman är cirka 340 miljoner kronor.

Vägen får två nya trafikplatser och tre nya körfält i båda riktningarna. Omfattande ledningsarbeten för vatten och gas ska göras längs hela sträckan och en ny gång- och cykelväg byggs över ledningsstråket.

— Projektet är utmanande både till genomförandet och med tanke på trafikintensiteten, men det är ett projekt som stämmer väl med vår kompetens och en stor andel av projektet kommer att utföras med egna resurser, säger Anders Asp, regionchef på Svevia.

Ombyggnaden startar i mars 2010 och beräknas vara klar till slutet av 2012.