Nyheter

Svidande kritik mot bostadsbolag

Ofullständig dokumentation och bristande fakturagranskningar. Flera bostadsbolag i Göteborg får skarp kritik i en extern granskningsrapport.

Göteborgs stad har under det senaste året skakats av en svällande muthärva. Bland annat är de kommunala bostadsbolagen Poseidon, Familjebostäder, Egnahemsbolaget och Hjällbobostaden föremål för mututredningar hos Riksenheten mot korruption.

I samband med detta har revisionsföretaget KPMG, på uppdrag av bolagens moderkoncern Framtiden, i flera månader granskat bostadsbolagen. Under måndagen kom rapporten.

Rapporten är på flera punkter skarp i sin kritik. Bland annat konstaterar man följande:

  • Tydliga föreskrifter för hur bisysslor, som finns inom varje bolag, ska hanteras, saknas.
  • Tydliga policys och vägledningar för riskhantering av avsiktliga fel som begås av anställda. Information om bolagens sanktioner när detta inträffar saknas också.
  • Vid stickprov av leverantörsfakturor saknas i ett flertal fall fullständig dokumentation såsom beställningsuppdrag, arbetsorder, underleverantörs fakturor och besiktningsprotokoll.
  • Brister i fakturagranskningen.

KPMG ger i rapporten åtskilliga rekommendationer. Bland annat bör samtliga bolag snarast införa rutiner som ”årligen möjliggör en fullständig och detaljerad överblick över de anställdas bisysslor”.