Juridik

Svidande skattesmäll för Arenastaden-projektet

Friends Arena

De omskrivna turerna runt byggnationen av Arenastaden i Solna resulterar i en tung skattesmäll för Fabege-ägda Råsta-koncernen, skriver Nyhetsbyrån Sirén. Skatteverket har granskat de överlåtelser som projektutvecklingsbolaget Råsta Holding gjort till olika köpare, och landar i slutsatsen att bolaget har gjort en skattefri vinst på över en halv miljard kronor. Koncernbolaget Råsta Mark belastas därför med ett krav på 161 miljoner i ytterligare skatt och skattetillägg.

Råsta Holding – som tidigare delägdes av Solna Stad – bildades 2006 av flera intressenter i syfte att utveckla det som i dag är Arenastaden. Råsta Mark, som blev en del av koncernen året efter, ingick 2009 ett exploateringsavtal med kommunen som bland annat stadgade att nybyggda anläggningar runt Arenastaden skulle överlämnas till kommunen för 20 procent av produktionskostnaden, i utbyte mot en ny detaljplan som gjorde att värdet på Råsta-koncernens fastigheter steg.

Solna stad förband sig samtidigt att inte ta ut en så kallad gatukostnadsersättning från de berörda fastighetsägarna. Parterna kom även överens om att Råsta-koncernen successivt skulle överlåta byggrätter till olika byggherrar, vilket skedde fram till 2018, då projektet avyttras. Det är just beskattningsåret 2018 som Skatteverkets granskning gäller.

Underkänns av Skatteverket

Råsta Mark redovisar under det året ingen ersättning från moderbolaget för de avslutade projektarbetena, utan gör i stället en nedskrivning av sin interna fordran och kostnadsför detta som en avdragsgill förlust på över 600 miljoner. Det underkänns alltså av Skatteverket, som anser att det i praktiken handlat om ett tidigare obeskattat uttag ur kassan. Värdet bestäms till de reavinster som moderbolaget gjort på fastighetsaffärerna – 553 miljoner. Råsta Mark belastas med ett krav på 161 miljoner i ytterligare skatt och skattetillägg.

Råsta-koncernen har bestämt motsatt sig Skatteverkets linje, och har möjlighet att överklaga beslutet till förvaltningsrätten.

Solna stad sålde sin andel i Råsta Holding till Fabege under 2020. Tidigare var även Peab och Jernhusen delägare.

Läs mer om Arenastaden här.