Nyheter

Svininfluensan höjer beredskapen

Utbrotten av svininfluensa och faran för utbrott av pandemi har lett till skärpta rutiner bland företag med personal i drabbade områden. Skanska och WSP hör till företagen som höjt beredskapen inom sina organisationer.

— Vi följer ungefär samma procedur som när fågelinfluensan bröt ut för några år sedan, säger Siv Axelsson, personal- och informationsdirektör för WSP-koncernen.

Teknikkonsulten WSP har inga anställda i Mexiko, där utbrottet av svininfluensa fick sin början och flest dödsfall till följd av sjukdomen har konstaterats.
— Men vi har en hel del anställda i företag i nordöstra USA. Vi håller kontakt med personaldirektörerna i respektive land vi verkar i och håller varandra informerade, samt håller koll på våra resmönster. I dag har även en information om svininfluensan gått ut i hela WSP, säger Axelsson.

Bland annat rekommenderas WSP:s anställda som befinner sig i drabbade områden, eller nyligen har rest dit, att hålla koll på sin hälsa och tecken på feber, huvudvärk, hosta och värk i kroppen. Anställda på resande fot förbereds på att bli screenade för sjukdomen, och får rådet att se över sitt personliga försäkringsskydd.

På måndagskvällen uppgraderade världshälsoorganisationen WHO risken för pandemi till nivå fyra av sex. Tre fall av svininfluensa har även konstaterats i Tyskland, meddelades vid lunchtid i dag, onsdag. Smittskyddsinstitutet har avrått från resor till Mexiko och andra hårt drabbade områden.

Även inom Skanska-koncernen har beredskapen höjts till följd av utbrottet av svininfluensa.
— I dagsläget har vi kontakt med expertis på den här typen av sjukdomar för att få veta vilka symptomen är och vilka åtgärder vi som företag kan vidta. Det kommer att gå ut information till samtliga våra affärsenheter. Det handlar om att bygga upp en beredskap på central nivå, såväl som på affärsenheterna, säger Peter Gimbe, presschef i Skanska-koncernen.

Skanska har bland annat personal i Texas, där det under onsdagen meddelades att en tvååring avlidit i sviterna av sjukdomen.
— Vi håller framför allt ett öga på ett par projekt vi har i Texas, bland annat ett sjukhus. Vi vet också att en del resor planerats till områden som är drabbade och tittar på om de verkligen ska genomföras, säger Gimbe.