Nyheter

Sweco bygger höghastighetsjärnväg

Sweco får uppdrag i satsningen på den nya dubbelspåriga höghastighetsjärnväg som ska gå mellan Göteborg och Borås.
Det är Sveriges första höghastighetsjärnväg och Trafikverket är kund.

Uppdraget är värt cirka 50 miljoner kronor och innebär att Sweco ska planera och projektera 2,6 mil av den sex mil långa dubbelspåriga järnväg som ska gå mellan Göteborg och Borås.

På sträckan kommer även en ny underjordisk station vid Landvetter flygplats att anläggas. Den nya järnvägen är en länk i en ny planerad stambana mellan Stockholm och Göteborg. Swecos arbete påbörjas i december och pågår till slutet av 2016. Byggstart för den nya järnvägen är planerad till 2020.

– Sett ur ett tekniskt perspektiv finns det flera utmaningar att ta med i beräkningen. Med hastigheter på upp till 320 kilometer i timmen blir buller och vibrationer konsekvenser som behöver hanteras på bästa sätt. Den kuperade terrängen innebär att sträckan kommer att innehålla många tunnlar och broar. Dessutom kommer vi att ha stort fokus på att skapa en lösning som ger minsta möjliga påverkan för människor, miljö och landskapsbild, säger Jan Thulin, vd Sweco Rail, i ett pressmeddelande.