Nyheter

Sweco: Fortsatt tryck i verksamheten

Åsa Bergman, vd Sweco. Fotograf: Sweco

Lägre rörelsekostnader, förvärv och fler anställda låg bakom Swecos ökade ebita-resultat, som var 20 procent högre än vad analytikerna Infronts sammanställning hade räknat med.

Det skriver vd Åsa Bergman i rapporten för det andra kvartalet 2020.

”Högre debiteringsgrad hade också en positiv påverkan, medan högre negativa projektjusteringar och omstruktureringskostnader hade en negativ påverkan på resultatet”, skriver vd:n.

Trots coronaoro överträffade teknikkonsulten Sweco analytikernas resultatförväntningar med råge. Sänkta kostnader i spåren av åtgärder för att parera krisen spelade en inte obetydande roll för det förbättrade resultatet.

”Vi stoppade det vi kallar icke-kritiska investeringar och interna utvecklingsdelar som inte är prioriterade i en sådan här situation. Sedan har alla våra medarbetare jobbat hemma, så vi har inte rest eller haft kostnader för konferenser och utbildning”, säger vd Åsa Bergman till Nyhetsbyrån Direkt och tillägger att produktiviteten, trots hemarbete, har bibehållits och i vissa fall till och med ökat, vilket har satt avtryck i debiteringsgraden som ökade till 75,5 procent (74,8) i kvartalet.

Trots permitteringar har antalet arbetande konsulter varit högre i kvartalet jämfört med föregående år, tillsammans med högre arvoden bidrog även detta till resultatlyftet.

Beträffande den högre lönsamheten där marginalen ökade till 9,0 procent från 8,1 procent i motsvarande kvartal föregående år, menar vd:n att det är för tidigt att säga om det är en uthållig ny nivå av lönsamhet.

Successivt kommer medarbetare att återvända till kontoret och resor återupptas, men hon menar att Sweco, såväl som branschen i helhet, har lärt sig nya sätt att arbeta under krisen. Men för Swecos framtida lönsamhetsutveckling sätter Åsa Bergman hellre hoppet till implementeringen av den så kallade Sweco-modellen med en decentraliserad struktur och små team med lokal förankring. Och där finns det mer att göra menar hon.

”Vi har några affärsområden som ännu inte är framme när det gäller vårt sätt att driva verksamheten och vi ser en marginalstärkande effekt av att vi arbetar med den implementeringen. Hur vi lyckas med det får framtiden utvisa”, säger hon och pekar på Tyskland som ett exempel där Sweco-modellen inte är implementerad fullt ut.

I rapporten för årets första kvartal flaggade vd:n för att ett antal projekt hade stoppats eller försenats, vilket kunde komma att få en negativ inverkan på intäkterna framöver. Under det andra kvartalet har situationen gradvis förbättrats och antalet inställda och framflyttade projekt minskat under den senare delen. Enligt Åsa Bergman har fler projekt återstartats mot slutet av kvartalet.

”Det är fortsatt tryck i vår verksamhet och vi vinner många nya uppdrag. Det är specifikt inom industri och bygg- och fastighetssektorn där vi ser en försvagad marknad”, förklarar hon.

Aktiemarknaden gjorde tummen upp och aktien handlades upp från en uppgång på omkring 1 procent vid tidpunkten före rapporten till omkring 2,8 procent vid klockan 13.30.

Swecos aktie har under året trotsat coronakrisen och medan Stockholmsbörsens breda index är upp 0,5 procent för året är Sweco upp cirka 35 procent.

Nyhetsbyrån Direkt