Nyheter

Sweco förvärvar Vectura

Regeringen har beslutat att sälja Vectura Consulting AB till Sweco AB. Priset är 927 miljoner kronor. Genom affären bildas den största teknikkonsulten på den nordiska marknaden.

Sweco förvärvar genom Sweco Sverige AB 100 procent av aktierna i Vectura, inklusive nettokassan i bolaget, för en summa uppgående till 927 miljoner kronor. Regeringen har sedan december 2012 riksdagens mandat att sälja Vectura.

Genom affären bildas den största teknikkonsulten på den nordiska marknaden med en omsättning på cirka 8,8 miljarder kronor och cirka 9000 anställda.

– Försäljningen av Vectura har prövats med utgångspunkt att bolaget verkar på en kommersiell marknad med effektiv konkurrens, utan ett särskilt samhällsuppdrag, säger finansmarknadsminister Peter Norman i ett pressmeddelande.

Vectura, som idag har 1200 anställda, bolagiserades år 2009 efter en sammanslagning av Vägverket Konsult och Banverket Projektering. Under de senaste fyra åren har bolaget skapat en ledande position i Sverige inom konsulttjänster för transportinfrastruktur. Företaget har verksamhet på ett 40-tal orter i Sverige, Norge och Danmark.

Förvärvet ligger helt i linje med Swecos strategi att konsolidera sina ledande positioner i Norden och växa inom infrastruktur.

– Vi är oerhört glada över att kunna gå samman med Vectura och tillsammans skapa Nordens ledande teknikkonsult. Genom att kombinera Vecturas starka kompetens inom transportinfrastruktur med Swecos ledarposition inom hållbart samhällsbyggande skapar vi goda möjligheter för fortsatt tillväxt i Norden, framför allt i Sverige och på den snabbväxande norska marknaden, säger Tomas Carlsson, vd och koncernchef i Sweco.

Vecturas vd och koncernchef Jan Colliander är nöjd med sammanslagningen och menar att Sweco, med ett starkt erbjudande inom hållbart samhällsbyggande och Vectura, med sin kunskap och långa erfarenhet inom transportinfrastruktur, kompletterar varandra väl.

Affären är avhängig konkurrensmyndigheternas prövning i Sverige och Norge och målsättningen är att tillträde ska ske i augusti. Vectura kommer att integreras i affärsområdet Sweco Sverige under varumärket Sweco. Integrationen förväntas slutföras runt årsskiftet 2013/2014.