Nyheter

Sweco lägger bud på Grontmij

Michiel Jaski, koncernchef Grontmij och Tomas Carlsson, koncernchef Sweco. Fotograf: Jerry Lampen/ANP/TT Nyhetsbyrån

Sweco lägger bud på 3,3 miljarder kronor på Grontmij.

Den föreslagna transaktionen kommer att skapa Europas ledande teknikkonsultföretag.

– Det här känns som ett naturligt steg i Swecos utveckling, säger Tomas Carlsson, vd och koncernchef Sweco.

Det var på måndagen som Sweco och Grontmij gemensamt offentliggjorde att de nått en villkorad överenskommelse som innebär att Sweco avses att lämna ett rekommenderat offentligt uppköpserbjudan till aktieägarna i Grontmij. Den föreslagna transaktionen kommer att skapa Europas ledande teknikkonsultföretag. Köpeskillingen uppgår till 354 miljoner Euro vilket motsvarar cirka 3,3 miljarder svenska kronor.

– När det gäller tillväxt har Sweco konsekvent visat sin förmåga att växa framgångsrikt genom förvärv. Vi har jobbat mot en sådan här affär i två och ett halvt år. Vi har gått från att vara ett svenskt till ett nordiskt företag. Tillsammans med Grontmij siktar vi nu på att bli en erkänd branschledare i Europa. Inte bara när det gäller omsättning, utan ännu viktigare som förstahandsvalet för kunder, medarbetare och andra intressenter.” säger Tomas Carlsson, vd och koncernchef Sweco.

Tomas Carlsson menar att Nordeuropa är den mest attraktiva del en att utvecklas i. Grontmij finns i Holland, Belgien, Danmark, Tyskland och Storbritannien . Däremot har Grontmij precis sålt av den franska delen, där man haft ekonomiska bekymmer.

– Vår affärsmodell har visat sig passa bäst på redan utvecklade marknader. Nu har vi skaffat oss starka startpositioner i de länder där vi vill växa.

Enligt Tomas Carlsson är matchningen med Grontmij idealisk då man utöver de geografiska fördelarna även har stora likheter vad gäller kultur och värderingar. Syneriger finns att vänta inom exempelvis it-drift.

Grontmij kommer öppna upp flera stora marknader för Sweco, samtidigt som Sweco ger Grontmij ytterligare tillgång till den attraktiva nordiska marknaden. Tillsammans kommer Sweco och Grontmij att kunna ta sig an komplexa och utmanande projekt i samhällsbyggnadssektorn. Företagen matchar varandra väl inom Energi, Byggnation, Infrastruktur, Industri och Miljö, och har kompetenser som kompletterar varandra inom exempelvis (Lätt) Järnväg, Arkitektur och Vatten.

Företaget kommer att ha cirka 14 500 heltidsanställda medarbetare och en årlig sammanlagd omsättning på omkring EUR 1,7 miljarder (SEK 15,2 miljarder).

– Det här är ett extremt vänskapligt övertagande med fullt stöd och enhällig rekommendation från Grontmijs styrelse.

Sweco och Grontmij åtar sig att snarast möjligt ansöka om och införskaffa alla nödvändiga tillstånd, såsom godkännande av erbjudandehandlingen och konkurrensgodkännanden. I mitten av september hoppas man att affären ska vara klar.