Nyheter

Sweco ökar vinsten

Konsultföretaget Sweco lämnar en stark rapport. Rörelseresultatet för årets nio första månader har förbättrats med 47 procent jämfört med samma period förra året. Men nu väntar tuffare tider.

Det har gått bra för Sweco på de flesta marknader. Rörelsemarginalen ökade till 11,0 procent.
— Verksamheterna i Sverige och Norge svarade för den största resultatförbättringen. Under perioden har Sweco fortsatt sin tillväxt, såväl i Norden som i östra och centrala Europa, kommenterar koncernchefen Mats Wäppling.

Han är dock beredd på att det kan bli tuffare framöver.
— Konjunkturen börjar nu försämras i allt snabbare takt och osäkerheten är stor kring hur långtgående effekter den finansiella krisen får.