Nyheter

Sweco projektleder ny ambassad i Mexiko

Sweco har fått i uppdrag av Statens fastighetsverk att projektleda Sveriges nya ambassad i Mexiko City. Foto Sweco.

Sweco har fått i uppdrag av Statens fastighetsverk att projektleda den nya svenska ambassaden i Mexiko City. Byggnaden blir den första svenska ambassaden i världen som certifieras enligt LEED Platinum. 

Sweco projektleder hela processen från projektering till produktion.

Den nya kanslibyggnaden på 800 m2 byggs på samma fastighet som ambassadens residens. Byggnaden ska jordbävningssäkras och planeras bli den första svenska ambassad i världen som certifieras enligt LEED Platinum.

– Vårt uppdrag syftar till att med god kunskap om lokala förutsättningar och LEED-certifiering leverera ett unikt projekt för Statens fastighetsverk och UD. Byggnaden kommer att ha 50 procent mindre energiförbrukning jämfört med liknande byggnader utan certifiering, bland annat med hjälp av styrning av ventilation, kyla och värme och genom el som produceras av solceller på kansliets tak, säger Elisabeth Philipson Attebrant, vd för Swecos projektledare, i ett pressmeddelande.

Det nya kansliet väntas stå klart våren 2019.