Nyheter

Swecos vd utses till ledamot i Nationella innovationsrådet

Åsa Bergman, vd för Sweco, har utsetts till ledamot i Nationella innovationsrådet. Foto: AW Thorbjörnsson/Sweco

Swecos vd och koncernchef Åsa Bergman har av Nationella innovationsrådets ordförande, statsminister Stefan Löfven, utsetts till ledamot i rådet.
Hon blir en av tio utvalda personer som tillsammans med regeringen ska bidra till att med innovation möta samhällsutmaningar och verka för ett långsiktigt konkurrenskraftigt och hållbart Sverige.

– Jag är hedrad över att bli utsedd till ledamot i Nationella innovationsrådet och ser fram emot att delta och bidra till strategisk samverkan för att stärka svensk innovationskraft, säger Åsa Bergman i ett pressmeddelande. 

Innovationsrådet är ett forum för samverkan mellan olika grupper och sektorer för utveckling av regeringens breda innovationsarbete. De nya externa ledamöterna som tar plats i Nationella innovationsrådet denna mandatperiod besitter olika erfarenheter och kompetens. Deras uppgift är att utifrån sina erfarenheter och perspektiv från näringsliv, akademi och andra delar av samhället bidra med synpunkter och råd på regeringens innovationsarbete.

Ledamöternas uppgift är att bidra till regeringens arbete för att utveckla innovation och konkurrenskraft.
Rådet samlas fyra gånger per år och består, förutom ledamöter från näringslivet och forskarvärlden, av regeringsföreträdarna statsminister Stefan Löfven samt statsråden Isabella Lövin, Magdalena Andersson, Ibrahim Baylan och Matilda Ernkrans.